Adobestock 381187346 WEB

Intern kommunikation i krise: Budskaber når ikke modtagerne

 

Corona epidemien har afsløret mangler i mange virksomheders setup

Selv om virksomheder og offentlige organisationer tilfører flere ressourcer til den interne kommunikation, så er vurderingen blandt HR-chefer, som er ansvarlige for kommunikationen, at mange budskaber ikke når målgruppen. Det viser en omfattende interviewundersøgelse af den interne kommunikation i større private og offentlige virksomheder samt kommuner, som er foretaget af analyse- og konsulentvirksomheden Aalund.

Hele 60 procent af HR-cheferne i undersøgelsen mener, at informationen ofte eller meget ofte ikke når frem til de relevante personer.

Af svarene i undersøgelsen fremgår det, at mange ikke får læst deres mails, ikke selv opsøger information, ikke får læst tekster eller opfatter det samme budskab helt forskelligt alt efter deres forudsætninger.

Interviewundersøgelsen er gennemført fra november 2020 til januar 2021 og afspejler dermed også de ekstra udfordringer, som Corona epidemien har givet på dette felt i kraft af de mange hjemsendte medarbejdere.

Den markante vækst i antallet af hjemmearbejdende har haft så stor betydning for den interne kommunikation, at hele 90 procent af respondenterne i undersøgelsen har haft behov for at foretage ændringer af den.

Mange organisationer har oplevet mangler i deres eksisterende setup, fordi de daglige arbejdsdialoger har udgjort en væsentlig del af informationsflowet, og det øvrige setup ikke har kunnet understøtte hjemsendte i tilstrækkeligt omfang. Ikke mindst er lysten til at søge information på intranettet dalet betragteligt hos de hjemsendte.

Det er gået ud over sammenhængskraften i virksomhederne, vurderer 60 procent af HR-cheferne.

 

Intern kommunikation ses sjældent i et strategisk perspektiv

Intern kommunikation i større organisationer er en kompleks opgave, som kræver et tæt samarbejde mellem direktion, HR, medarbejdere og kommunikationsafdeling for at lykkes.

Her peger undersøgelsen på, at samarbejdsmodellen, som benyttes i denne sammenhæng – Den Interne Kommunikations Diamant – ikke er særlig erkendt og udbredt. Generelt synes direktionen at undervurdere og nedprioritere intern kommunikation.

Derfor er kun få organisationer nået til at arbejde med intern kommunikation på et strategisk niveau. Det vil sige, hvor aktiviteten opfattes som en vigtig parameter for produktivitet og bundlinje. Over halvdelen af virksomhederne arbejder med intern kommunikation på et operationelt niveau. 30-40 procent på et taktisk.

”Det er naturligvis et problem for den interne kommunikation, at den kun har strategisk bevågenhed i anslået 5-10 % af virksomhederne og dermed ikke er forankret i virksomhedens strategi og benyttes til at fremme denne,” kommenterer John Aalund, der er administrerende direktør i analyse- og konsulentvirksomheden Aalund.

 

HR-chefer venter færre flyrejser til møder

Fysiske møder, herunder de mange møder som man flyver til i en større og/eller international organisation, har hidtil været opfattet som meget væsentlige for opbygning og vedligeholdelse af relationer, idéudvikling og meget andet.

HR-cheferne vurderer imidlertid, at denne kommunikationsform vil blive væsentligt påvirket fremover på grund af kravene om bæredygtighed og CO2 reduktion.

Hele 50 % af cheferne forventer færre flyrejser til såvel interne møder som kundemøder. Det er dog de færreste, der tør vurdere, hvor mange procent flyrejserne vil falde med.

Hent rapporten Intern kommunikation og HR 2021 her

 

Om Aalund

Aalund er en nordisk analyse- og konsulentvirksomhed, etableret i 1990 med kontorer i Aarhus, København, Oslo og Malmø samt partner i Finland. Aalund er specialiseret i B2B research og internationale analyser, der sætter private virksomheder og organisationer i den offentlige sektor i stand til at styrke deres ydeevne i forhold til kunder og markeder.

Aalund har 40 ansatte og står bag en række kendte analyser og værktøjer, herunder PR Barometer®, Sales Guard®, Intern Kommunikation og HR samt Klima- og bæredygtighedsrapporten.