Fremtidens HR - digitaliseret arbejdsmarked.jpg

Fremtidens HR – sådan skaber du glade medarbejdere på et digitaliseret arbejdsmarked

Af Geoffroy de Lestrange, Product Marketing Manager EMEA hos Cornerstone OnDemand

IDC har foretaget en af de største undersøgelser af HR-branchen i Europa for at undersøge digitaliseringens påvirkning på branchen. Undersøgelsen er sponsoreret af Cornerstone OnDemand – en global virksomhed, der leverer cloud-løsninger til ”talent management” –  og den viser blandt andet, at fleksibelt arbejde skaber gladere medarbejdere, at bedre muligheder for samarbejde skaber større vækst, og at HR’s rolle i fremtiden bliver mere analytisk og strategisk.

Det er ingen hemmelighed for HR-folk, at digital transformation er en af de store prioriteter for virksomheder lige nu, og at digitaliseringen har ændret både den måde, som virksomheder arbejder på, men også diverse arbejdsprocesser for de ansatte. Undersøgelsen fra IDC og Cornerstone OnDemand viser, at disse helt fundamentale ændringer bringer store udfordringer med sig i forhold til HR og ledelse i takt med at de ansatte efterspørger mere fleksible arbejdsformer og bedre muligheder for at kunne samarbejde via teknologi, der skal fungere lige så godt som det, de kender fra privatlivet. Samtidig bliver flere og flere HR-processer digitale og lagt mere og mere ud til de ansatte selv. Dette kræver, at HR og afdelingslederne skal kunne blive enige om at definere HR’s rolle og funktioner.

Ud fra undersøgelsen kan IDC pege på følgende vigtige trends og udviklinger i Europa:

1. Fleksible arbejdsmuligheder har en direkte påvirkning på de ansattes engagement. Når der bruges teknologiske løsninger til at kunne arbejde mere fleksibelt – såsom mobile teknologier, fleksible virksomhedssystemer og undervisning i IT – og når de ansatte får mulighed for at arbejde væk fra kontoret, har det stor betydning for den ansattes glæde og villighed til at anbefale deres virksomhed til andre. Det betyder, at fleksibelt arbejde ikke blot er en opgave for IT og ikke kun handler om teknologiske løsninger, men at det også bør være en virksomhedsprioritet helt oppe på direktør-niveau.

2. Vi er kommet langt i Europa mht. fleksible arbejdsmuligheder, men der er væsentlige forskelle landene imellem. For eksempel i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra er der et tydelig Nord/Syd-skel, hvor vi her i Norden har bedst mulighed for og lov til at arbejde hjemmefra, hvorimod der ikke var så store muligheder i Central- og Sydeuropa. I Norden er det således 86% der har mulighed for at arbejde hjemmefra, mens det i for eksempel Polen er mindre end 50%, der har dette privilegium. Dette har naturligvis noget at gøre med forskelle på arbejdskulturer og ledelsesstil, men også landenes generelle teknologiske modenhed.

3. Brugen af kollaborative arbejdsmetoder har en væsentlig påvirkning på en virksomheds økonomi. Vi ser en meget højere proportion af virksomhed med stor vækst blandt de virksomheder, der benytter sig af kollaborative metoder, intern mobilitet blandt de ansatte og kollaborative læringssystemer. Vi ser også en stærk sammenhæng mellem kollaborative arbejdsmetoder og medarbejdertilfredshed. Mulighed for at samarbejde på en god og nem måde er derfor en væsentlig faktor for europæiske virksomheders vækst. Dette kræver en organisatorisk kultur og kollaborative systemer, såvel som god praksis og retningslinjer fra ledelsen.

4. Medarbejdervurdering og hvordan man bedst foretager dette er et meget omdiskuteret emne. Men det foregår stadig og har betydelig værdi for ledelsen ifølge respondenterne i undersøgelsen. Det ser dog ud til, at der er ved at foregå et skift fra at være en formel, årlig eller halv-årlig opgave til at være en mere regelmæssig eller endda løbende ledelsespraksis. 28% af respondenterne bruger det således regelmæssigt eller løbende. En sådan tilgang til medarbejdervurdering vil kræve nye værktøjer og nye måder for HR at støtte op om det på.

5. Der er ved at opstå helt nye arbejdsområder inden for HR, og ifølge undersøgelsen drejer det sig om analytik af medarbejdernes arbejdsindsats, kompensationsplanlægning og udformning af medarbejderstabens kvalifikationer. Generelt har der været en tendens til, at ledere ser på HR’s opgaver som administrative, og det var også den overordnede europæiske tendens. Men i Norden er de adspurgte ledere forholdsvis progressive og nævner også, at de ønsker, at HR skal være med i strategiske opgaver. Dette kræver en effektivisering af HR-procedurer, mere autonomi til HR-afdelingerne og ny teknologi. Samtidig er det vigtigt at holde fokus på den friktion mellem afdelingsledere og HR, som undersøgelsen også påviser. 50% af de nordiske afdelingsledere ser HR-processer som frustrerende.

Hvis man skal lytte til resultaterne fra IDC og Cornerstone OnDemands store undersøgelse, kan man altså kort sagt sige, at HR er på vej ind i en fase med helt nye arbejdsopgaver. Og for at kunne overleve denne omstilling er det vigtigt, at vi her i Norden fortsætter med at have fokus på fleksibelt arbejde og gode muligheder for kollaborative arbejdsmuligheder, og at HR og afdelingsledere sammen definerer, hvilken rolle HR kan og skal spille fremover, med fokus på analytik og strategi.


Du kan læse de nordiske resultater fra undersøgelsen her

Du kan læse hele undersøgelsen her