21 Hr Jobs Of The Future Codex5450 1 20

Fremtidens 21 HR-jobs: Er du den nye Genetic Diversity Officer?

Af Thomas Djursø, landechef, Cognizant Danmark og Robert Hoyle Brown, Vice President, Cognizant’s Center for the Future of Work

COVID-19 krisen har sat sine spor i måden vi lever, arbejder og omgås med hinanden på. Selv om de langsigtede konsekvenser af denne pandemi stadig er uklare, er der ingen tvivl om, at den fremskynder en større transformation af arbejdsstyrken og øger efterspørgslen efter digitale jobs.

Fremtiden for hvordan vi kommer til at arbejde ændres og sammensætningen af arbejdsstyrken omformes, så den passer ind i de nye rammer. I Danmark tales der meget om fremtidens arbejdsplads og hvordan vi forholder os til den nye virkelighed – nogle kalder det en regulær renovering af arbejdspladsen.

De ledelsesmæssige udfordringer, der var før COVID-19 omkring at arbejde hjemmefra, er allerede blødt væsentligt op, forretningsrejser er reduceret kraftigt og erstattet af teknologiske løsninger. En trend der forventes at fortsætte og hvor ny teknologi, såsom Virtuel Reality (VR) får en vigtigere rolle.

HR's rolle i virksomhederne bør være helt central i denne omsiggribende transformation. I takt med at vi oplever skift i, hvordan vi arbejder, de teknologiske værktøjer vi bruger, og hvor og hvordan vi arbejder, vil medarbejderne også i stigende grad henvende sig til deres arbejdsgivere for at få vejledning i, hvordan de skal forholde sig til deres nye roller samt hvilke kvalifikationer der nu efterspørges.

Fem overordnede temaer for fremtidens 21 HR-jobs

De forventede mange ændringer i fremtidens HR-verden fremhæves i en nylig udgivet rapport fra Cognizant og de 21 HR-jobs, der er beskrevet i rapporten, indeholder følgende fem overordnede temaer:

  1. Trivsel: Med den hastige vækst i den digitale økonomi, vores ”altid online” arbejdsmåde og vores stræben efter den perfekte ”work-life balance” model, har det aldrig været vigtigere at hjælpe medarbejderne med at passe på sig selv. Nye HR-jobs som distraction prevention coaches, workplace environment architect, chief purpose planner og director of well-being vil blive oprettet for at tage vare på medarbejdernes velvære og bliver drevet som en regulær forretningsstrategi frem for et medarbejdergode.
  1. Organisatorisk tillid: HR-fagfolk er i en unik position til at være værger for etiske og ansvarlige arbejdspladser. Spredning af en "datakultur", hvor enhver beslutning er baseret på data er med til at øge dette krav, hvilket forstærker behovet for at oprette systemer for at sikre, at der er retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed inden for HR-ledelsen. Dette fører til nye HR-jobs, såsom genetic diversity officer, human bias officer og algorithm bias auditor. 
  1. Kreativitet & innovation: I en post-COVID-19 verden vil alt, hvad der kan gøres virtuelt, blive virtuelt, lige fra møder til uddannelse af medarbejdere. Nye HR-roller bliver oprettet omkring denne tankegang, så som WFH facilitators og VR immersion counsellors. 
  1. Datakendskab: HR-fagfolk skal sikre, at datakendskab bliver en del af organisationens kultur, og fremtidens HR-job er nødt til at eksemplificere evidensbaserede beslutninger. Jobs som human network analysts kan hjælpe med bedre at forstå hvordan ”naturlige netværk” opstår mellem mennesker og hjælpe med at forblive forbundet ved hjælp af kunstig intelligens og dataanalyse. 
  1. Partnerskaber mellem mennesker og maskiner: Teams bestående af mennesker og maskiner fører til oprettelse af nye HR-roller, der fokuserer på samarbejde. Human-machine teaming managers vil fungere i krydsfeltet mellem mennesker og maskiner og øger samarbejdet imellem de to.

Da HR-ledere i dag ofte er travlt beskæftiget med spørgsmål som følge af den stigende automatisering og hvordan medarbejderne skal forholde sig, har de mindre tid og overskud til at se nærmere på det helt centrale spørgsmål om, hvordan disse massive transformationer påvirker virksomheden som helhed - og derved fundamentalt ændrer hele den fremtidige HR-rolle. Dette er HR's "moment of truth" og der skal fokuseres på at gøre virksomhederne klar til fremtidens arbejde og til de mange nye jobfunktioner, der bliver dannet i løbet af det næste årti.

 

Hent rapporten her