Adobestock 326117496 WEB

Forskningsrapport: HR-ledelsesmetoder under COVID-19

Dette forskningsprojekt er initieret af Department of Management ved Aarhus Universitet for at undersøge, hvordan skandinaviske HR-praktikere oplever COVID-19-pandemien. Projektet har til formål at studere organisatoriske reaktioner på COVID-19-krisen ud fra et perspektiv fra et personaleledelsesperspektiv for bedre at forstå, hvordan HRM kan bidrage til krisestyring.

The International Labour Organization påpeger, at COVID-19 påvirker arbejdslivet negativt. Under krisen er organisationer over hele verden blevet tvunget til at tilpasse sig i forhold til hvor og hvordan de arbejder. Fjernarbejde, nedsættelse af arbejdstiden, nedskæringer i uddannelses- og udviklingsaktiviteter eller et forbud mod rekruttering er kun nogle få eksempler. Men hvad med at støtte aktiviteter, der hjælper med at fastholde performance eller fremme samarbejde og kommunikation i tider med fjernarbejde?

Tidligere forskning viser, at HR-praktikere kan spille en central rolle i at støtte initiativer for at forbedre forretningspræstationer i krisetider. Alligevel er der begrænset forskning af konkret praksis. Derfor fokuserer dette forskningsprojekt på High Performance Work Systems and Employee Experience Management practices. Projektet svarer på spørgsmålet: Hvordan tilpasser organisationer deres HRM-praksis i tider med COVID-19? Desuden sigter projektet mod en bedre forståelse af de omkringliggende forhold, hvorunder disse ændringer finder sted: Hvordan understøtter topledelsen indsatsen fra et HRM-perspektiv? Påvirker HR-chefens proaktive tiltag de udførte aktiviteter?

 

Hent rapporten her