Fotolia_210698240_Subscription_Monthly_XXL_WEB.jpg

Fem Super Skills du skal tilegne dig for at klare dig i den kommende Skills Economy

Af Stefan Robsén, Nordisk Direktør, Cornerstone OnDemand

Den fjerde industrielle revolution er over os, og man bliver nødt til at være i stand til at kunne skabe innovation og forandring for at overleve i det, som man nu kalder The Skills Economy. Vi lever i en verden med konstante teknologiske fremskridt og en så hastig forandring, at de kompetencer, der var nødvendige og gode nok i går, ikke nødvendigvis er det i morgen. For HR-folk er det vigtigt at sørge for, at virksomheden som helhed altid besidder de rette kompetencer, og her er der fem såkaldte “super skills”, som det er godt at fokusere på, ifølge en ny undersøgelse fra Institute For The Future og Cornerstone OnDemand.

 1. OPBYG OG STYRK DIT EGET BRAND

  Fremover bliver vi allesammen nødt til at opbygge vores eget personlige brand. Dit CV kan være meget mere end en beskrivelse af, hvilken uddannelse du har, eller hvor du har arbejdet og hvornår. I fremtiden vil vi få "point" for hver kompetence, vi har opbygget og udviklet, og disse "point" vil ledsage os igennem hele vores karriere. Det er allerede sådan i dag, at éns uddannelse ikke stopper, når man færdiggør sin videregående uddannelse. Efteruddannelse og træning er en konstant del af jobbet, og vi taler ofte om livslang læring. Virksomheder bruger allerede nye og innovative måder til at søge efter de rette kompetencer, og de vælger også ud fra andre kriterier end tidligere. Derudover vil ny teknologi give øget gennemsigtighed når det kommer til kompetencer.

  Blockchain-teknologi - som ikke kun handler om kryptovaluta - kan bruges til at skabe en sporbar historik, der spænder fra universitetsuddannelse og kurser til kompetencer, erfaring og certificeringer igennem en hel karriere. Det er ikke utænkeligt, at blockchain-teknologien vil danne grundlag for det fremtidige CV.
 2. OPGRADER DINE DIGITALE KOMPETENCER

  Automatisering foregår efterhånden i langt de fleste brancher, og der er meget snak om, hvorvidt robotterne kommer til at overtage vores job. Men det er de helt forkerte briller at tage på, når man snakker automatisering, og det er kun frygten, der taler der. Mennesker og maskiner arbejder allerede sammen på utallige måder – for eksempel ved identificering af billeder, oversættelse og backoffice-overvågning. En ny rapport fra Gartner viser, at AI vil være med til at skabe 2,3 mio. job inden 2020, selvom det samtidigt afskaffer 1,8 mio. Man skal ikke være bange for det – man skal være klar til det!

  Der vil komme helt nye måder at arbejde på sammen med disse systemer, som man som medarbejder bliver nødt til at lære og forstå for at redefinere éns rolle og forhold til disse nye “AI-assistenter”. På mange måder løfter AI den menneskelige rolle op i hierarkiet, så maskinerne kan foretage det rutinemæssige arbejde, ofte baseret på data, og menneskene foretager de vigtige beslutninger baseret på de data, som AI-assistenten kan lægge frem. For eksempel kan AI inden for sundhedsvæsenet bruges til at opdage ordblindhed hos skolebørn og evaluere behovet for en ambulance ved nødopkald.

  74% af de adspurgte i undersøgelsen siger, at de planlægger at bruge AI til at automatisere opgaver på arbejdspladsen inden for de næste tre år, og alligevel er det kun 3%, der indikerer, at de vil investere væsentligt i træning og uddannelse i samme periode. Derfor er det vigtigt, at man selv tager ansvar for sit brand og sine kompetencer og sørger for at tilegne sig den viden, der er nødvendig for éns arbejde.
 3. FIND SAMMENHÆNGE OG GØR EN FORSKEL

  Større virksomheder arbejder allerede nu på at finde ud af, hvordan man får information ud af et væld af data, hvordan denne information skal deles, og hvad der er best practice indenfor flere områder. Som ansat skal du kunne opdatere dine kompetencer og forholde dig til nye metoder og processer i mange brancher, der netop nu oplever store forandringer. Overalt tales der om effektivisering og at have fokus på missionen – og at hjælpe medarbejderne med at finde sammenhænge i data og information. En måde at gøre dette på er ved at benytte sig af et talent management-system, der gør det nemmere for ledere at forstå medarbejdernes roller, kompetencer og teamstrukturer. Jo bedre man er til at spotte sammenhænge og at skaffe nyttig information ud fra en virksomheds data, jo bedre rustet er man til fremtidens arbejdsmarked. 
 4. LÆR AT TÆNKE MULTIKULTURELT

  Verden er multikulturel – på flere forskellige niveauer. Det er ikke længere nok bare at kunne identificere sig ud fra race, nationalitet, køn eller alder. Medarbejderne har komplekse identiteter som favner bredere end blot at være Millennial eller GenerationX, dansk eller nydansk, kristen eller muslim, osv., og disse identiteter kommer i spil, når vi interagerer på arbejdspladsen og i teams. Derfor er det vigtigt at opbygge et multikulturelt mindset og glemme alt om klassiske hierarkiske ledelsesmodeller. På fremtidens arbejdsmarked, hvor The Skills Economy hersker, er vi alle på samme hold og skal kunne arbejde sammen uanset, hvor i verden vi befinder os og hvilken kultur, vi har med os. Nye undersøgelser indikerer, at der findes mindre diskrimination og færre fordomme i virtuelle teams. Derfor kan det være et godt træningsmiljø, når man skal øve sig i rent faktisk at lytte til og interagere med sine kolleger uden forudindtagede holdninger.
 5. UDVIKL DIN EMPATI

  I en verden med konstant udvikling og forandring er nøglen til din egen fremgang empati – evnen til at kunne forstå andres perspektiv, og hvordan deres erfaringer har formet deres perspektiv. For at kunne begynde at forstå andre menneskers syn på verden, er du nødt til at starte med at udvikle en bevidsthed om dine egne fordomme, holdninger og oplevelser, som har været med til at skabe dit verdenssyn. For de fleste af os er det ikke noget, der sker naturligt, og vi har en tendens til at tro, at de fleste deler vores egne erfaringer og holdninger. Som mennesker er vi nødt til at udvikle en højere IQ indenfor empati og omsorg for bedre at kunne forstå de kompleksiteter, vi møder i vores dagligdag, at kunne opbygge varige relationer, få et mere bredt perspektiv, påvirke andre og drage omsorg for både os selv og vores kolleger og samarbejdspartnere. Empati er ikke bare noget man kan lære på et kursus – det er en kultur, der skal opbygges og plejes. Og når man forsøger at forstå andre mennesker omkring sig, er man godt på vej.

Future skills map