European Employee Index 2013

Den 14. årlige European Employee Index tegner et nuanceret billede af danskernes arbejdsglæde. Billedet tydeliggøres af, at EEI-undersøgelsen i år er gennemført i 28 lande verden rundt. Aldrig før har vi kunnet hjælpe så mange virksomheder med et internationalt benchmark, der kan fungere som et sammenligningsgrundlag for deres egne undersøgelsesresultater.

Med sin blanding af aktuelle temaer og langstrakte historik sætter EEI-undersøgelsen perspektiv på danskernes arbejdsglæde i 2013. Når vi sammenligner de danske resultater med det globale gennemsnit kan vi se, hvordan vi har indrettet os i Danmark. Undersøgelsen fungerer som et spejl vi kan nyde vort eget billede i, men samtidig udstiller undersøgelsen de rynker og skavanker vi døjer med. Klare forskelle og overraskende ligheder giver stof til eftertanke.

Aktuelle temaer

I årets undersøgelse har vi valgt at belyse en række aktuelle temaer, som optager mange virksomheder og organisationer netop nu. Vi ser bl.a. på den præstationskultur, der hersker i danske virksomheder og sammenligner resultatet med det vi ser verden rundt. Det er tydeligt, at der er plads til forbedringer. Derudover ser vi nærmere på medarbejdernes vurdering af den feedback de får fra deres nærmeste leder og giver lederne råd om, hvor de især bør sætte ind.

Vi undersøger også, hvordan danske medarbejdere ser på de faktorer den amerikanske bestseller forfatter Daniel H. Pink har defineret (autonomi, mestring og formål). Faktorerne er afgørende for at skabe arbejdsglæde. Og så sætter vi i år fokus på lederne og ser verden fra deres perspektiv og på, hvordan kvindelige ledere klarer sig i forhold til mændene. Endeligt undersøger vi, om medarbejderne kan se et formål med det de laver. Nogle kan, men andre peger på en indsats, som må gøres. Der er mange spændende resultater og overraskelser i årets undersøgelse.

Hent hele rapporten her