Adobestock 214473971 WEB

Dilemmaer på spil i arbejdslivet

Af Christian Borrisholt Steen, seniorkonsulent og projektleder i Videncenter for God Arbejdslyst

 

Alle steder hvor mennesker mødes, opstår dilemmaer, der skal håndteres. Det gælder også i arbejdslivet. Konsekvenserne af ikke at håndtere arbejdslivets dilemmaer på en hensigtsmæssig måde kan være fatale – både for den enkelte, for arbejdsfællesskabet og for virksomheden.

Der er ingen tvivl om, at både ledere og medarbejdere ofte har de bedste intentioner, når de handler i forskellige situationer i løbet af arbejdsdagen. Men mon ikke alligevel, at de fleste af os kan komme med eksempler på, at forskellige begivenheder og oplevelser i forbindelse med arbejdet har ført til dårlig stemning og måske ligefrem beskadigede eller brudte relationer i arbejdsfællesskabet. Det tror jeg. Det er sådanne dilemmaer og håndteringen heraf, der er omdrejningspunktet for en ny undersøgelse og rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst og Konsulenthuset Etikos.

Formålet med rapporten ”Dit dilemmafyldte arbejdsliv” er at inspirere til lokale drøftelser af dilemmaer på arbejdspladsen, fordi vi tror på, at en mere åben og konstruktiv drøftelse af hverdagens dilemmasituationer, kan være med til at styrke et fælles fokus på større trivsel og bedre arbejdslyst.

En ordentlig tone, tak!

Vores undersøgelse viser, at dilemmaer, der har at gøre med omgangstonen på arbejdspladsen, er noget af det, som vi danskere oftest slår os på, når vi går på arbejde. Medarbejdere og ledere er generelt enige om, at arbejdspladsen først og fremmest skal være et sted, hvor vi er professionelle sammen. Det betyder blandt andet, at man skal kunne passe sit arbejde uden at blive udsat for grovheder og ufølsomme bemærkninger. Desværre viser vores undersøgelse også, at hver femte leder tøver med at ville gøre op med en dårlig omgangstone på arbejdspladsen. Noget kunne således tyde på, at mange ledere er uforberedte på, at det at være leder af en afdeling eller et team også handler om at tage ansvar for håndteringen af andres adfærd.

Det er med andre ord lidt et levn fra fortiden at forestille sig, at arbejdspladskulturen skal have lov til at udvikle sig frit. Når halvdelen af lederne i vores undersøgelse – og næsten lige så mange medarbejdere – peger på, at omgangstonen skal være saglig, faglig og ordentlig, så tyder det på, at vi danskere har en klar forventning om, at kulturen på arbejdspladsen bør hænge sammen med opgaveløsningen og at arbejdsfællesskabet skal understøtte et professionelt og opgavefokuseret samarbejde. Undersøgelsen og rapporten er bygget op omkring en række cases, hvor mere end 1.000 repræsentativt udvalgte medarbejdere og mellemledere på det danske arbejdsmarked er blevet bedt om at vurdere, hvordan de ville forholde sig til situationen. Én af disse cases, handler netop om omgangstonen på arbejdspladsen:

 

CASE:

 

Mangelfuld dilemmahåndtering udfordrer den sociale kapital


Arbejdspladsens sociale kapital, som handler om evnen til samarbejde, oplevelsen af retfærdighed og graden af tillid kollegerne imellem udfordres, når medarbejderne oplever en mangelfuld håndtering af konkrete dilemmaer på arbejdspladsen. Det viser vores undersøgelse. Således peger hele fire ud af ti medarbejdere på, at den generelle oplevelse af tillid og evne til samarbejde blev forringet i forbindelse
med måden hvorpå et konkret dilemma blev håndteret på arbejdspladsen. Samtidig svarer mere end fire ud af ti, at måden hvorpå et konkret dilemma blev håndteret på deres arbejdsplads betød, at den generelle oplevelse af retfærdighed blev mindre.

Der er således god grund til at antage, at en bedre håndtering af de dilemmaer, som opstår i de arbejdsfællesskaber, vi hver især indgår i, vil kunne medvirke til en større trivsel og en bedre arbejdslyst rundt omkring på de danske arbejdspladser.

Du kan hente hele rapporten ”Dit dilemmafyldte arbejdsliv” her