Fotolia_217938621_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Danskerne topper listen, når det gælder frivilligt arbejde og CSR er alt afgørende

En stor international undersøgelse viser, at danskerne topper listen i Europa sammen med Luxembourg, når det gælder om at yde frivilligt arbejde.

39 procent af danskerne bruger deres fritid på frivilligt arbejde, hvilket er markant mere end øvrige lande i Europa herunder Norden (28 procent i Sverige og 29 procent i Norge).

”Det er virkelig gode nyheder, at vi ligger så højt sammenlignet med mange andre lande. Det skyldes givet flere faktorer, men en af disse er, at vores samfund i mange henseender bygger på foreningsarbejde. Hvis vi f.eks. ikke havde så mange frivillige i idrætsklubber, folk der bruger tid som besøgsven, er engageret i boligforeninger med videre - og som er med til at glæde en række mennesker, så tror jeg vores samfund virkelig ville mangle noget. Og vi skal huske at hylde og værdsætte de personer, der gør en indsats i form af frivilligt arbejde,” siger Tine Ryg Cebrian.

Og hun understreger at frivilligt arbejde også ser godt ud på ens cv og helt sikkert indgår i den overordnede betragtning af, om en kandidat bliver tilbudt et givent job«

”At yde frivilligt arbejde i ens fritid vidner om overskud og fortæller noget om ens personlighed. Alt for mange undlader at påføre det på ens cv, og finder det ikke relevant, men det skal man huske at gøre, for det fortæller meget om ens personlighed, og at man måske har nogle kompetencer, som ikke lige springer i øjnene i forhold til det, der ellers er listet op på ens cv.”

Mange flere er klar

Af undersøgelsen fremgår det endvidere, at 62 procent af de danske lønmodtagere er parate til at yde frivilligt arbejde, hvis virksomhederne er klar til at kompensere medarbejderen herfor. Og netop det tror Tine Ryg Cebrian på vil blive mere udbredt i fremtiden.

Som virksomhed skal man naturligvis ikke blande sig i, hvilken form for frivilligt arbejde, som medarbejderne udfører, men dermed ikke sagt at man som virksomhed ikke kan støtte op herom, for på den måde slår man næsten to fluer med et smæk, man får nogle glade medarbejdere og man udviser social ansvarlighed.

”Hos Randstad har vi eksempelvis i 2019 valgt at lancere et globalt projekt, der hedder ”Randstad with Heart”, som skal styrke graden af frivilligt arbejde og sætte fokus på frivilligt arbejde,” fortæller Tine Ryg Cebrian.

”Projektet involverer alle Randstads cirka 40.000 interne medarbejdere i 39 lande. Hver medarbejder kan søge om at få en betalt fridag en gang om året, som så skal allokeres til en form for frivilligt arbejde. I Danmark har flere allerede meldt deres interesse, og jeg glæder mig utroligt meget til at følge projektet i 2019,” siger hun.

CSR er altafgørende

Af undersøgelsen fremgår det, at social ansvarlighed (CSR) vil fylde endnu mere i fremtiden.

79 procent. af alle de adspurgte lønmodtagere siger, at de vil kun vil arbejde for en virksomhed, hvis virksomheden har et stærkt CSR- program.

”Det er helt klart positivt, at lønmodtagerne prioriterer CSR højt, og det er også den tendens vi ser. Vi oplever, at kandidaterne spørger ind til virksomhedens sociale ansvarlighed, og jo mere klar den er, desto lettere har virksomheden ved at tiltrække kandidaten,” siger hun.

Norden ligger væsentligt under gennemsnittet

Ser man på gennemsnittet for alle de 34 lande, er efterspørgslen efter en CSR-politik væsentligt højere i andre lande, end tilfældet er i Danmark, Sverige (67 pct.) og Norge (68 pct.).

”Jeg tror, det handler om, at Norden i mange år har arbejdet aktivt med CSR, og at medarbejderen dermed forventer, at virksomheder påtager sig et socialt ansvar, og har en politik nedskrevet herom. De virksomheder, der så ikke lever op til dette, og ikke opfører sig etisk korrekt, vil helt sikkert få meget svært ved at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere i fremtiden,” siger Tine Ryg Cebrian.

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 18 juli – 2 august 2018, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

Læs hele undersøgelsen her.

 

Kilde: Randstad