Dialogtræning_WEB.jpg

Danskerne har ikke brug for dialogtræning

Danske virksomheder træner ikke medarbejderne specielt meget i feedback, men måske er der bare ikke behov for det?

Ifølge Randstads seneste Workmonitor-undersøgelse prioriterer danske virksomheder ikke træning i feedback særligt højt, men alligevel ligger vi øverst i Europa, når det handler om at have en åben dialog med chefen.

Det kunne tyde på, at der ikke er noget større behov for formel feedback-træning i form af kurser og lignende i Danmark.

”Feedback handler meget om kultur og den hierarkiske opbygning, der findes i en organisation. Når Danmark ligger væsentlig under gennemsnittet, når det handler om at planlægge for eksempel uddannelse i at give feedback til kolleger, ansatte og ledere, så tror jeg ikke, det det skyldes en nedprioritering af dialogen i Danmark. Jeg tror tværtimod, at det er fordi, dialogen og den flade struktur ligger så dybt i danskernes DNA, at vi faktisk er rigtig gode til at give feedback, og at det kommer forholdsvist naturligt til os at tale sammen på tværs af hierarkier,” forklarer Tine Ryg Cebrian, der er HR-direktør i Randstad.

”Det bliver endnu mere tydeligt, når vi sammenholder det med det faktum, at danskerne ifølge samme undersøgelse ligger bedst i Europa i forhold til at have en åben dialog med den nærmeste chef. Det vidner om, at vi danskere faktisk ikke holder os tilbage med at give feedback – heller ikke til chefen,” tilføjer hun.

Tine Ryg Cebrian peger samtidig på, at netop feedback bliver helt afgørende for succes i fremtiden og særligt i forhold til de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet.

”Jeg tror, at behovet for feedback bliver endnu mere udtalt i fremtiden. De nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, er blandt andet kendetegnet ved at forvente løbende feedback og coaching, og det vil således blive helt afgørende for at tiltrække og fastholde medarbejdere i fremtiden, at man prioriterer dialogen. Arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år, og det vil ændre sig endnu mere fremover med langt flere korttids- og projektansættelser,” siger hun og tilføjer, at Randstads undersøgelse også understreger betydningen af feedback.

”At hele 35 procent af de adspurgte svarer, at feedback styrker motivationen, vidner om, hvor vigtigt det er. Og det er ikke bare ledere og medarbejdere, der skal give feedback op og ned i hierarkiet, men også medarbejderne, der skal give feedback til hinanden,” uddyber Trine Ryg Cebrian.

Hent undersøgelsen her

 

Kilde: Randstad