AdobeStock_203384096_WEB.jpg

Arbejdsmarkedets nye agenda

Digitaliseringen har i dag påvirket alle brancher og stort alle brancher vil blive endnu mere påvirket heraf i fremtiden. Masser af jobs vil forsvinde i de kommende år og masser af nye jobs vil se dagens lys.

En ny rapport redegør for, hvilke forandringer vi kan forvente os i forhold til fremtidens arbejdsmarked.

Af rapporten fremgår det, at teknologien har revolutioneret arbejdsmarkedet i de senere år. Antallet af robotter har i den grad vundet ind på arbejdspladsen – eksempelvis var der i 2018 2,3 robotter per 100 medarbejdere tilknyttet industrien og denne proces ser ud til at fortsætte.

Men når nogle job forsvinder, opstår der nogle nye hvilket også fremgår af undersøgelsen.

Undersøgelsen kan opdeles i fire dele.

1. Parametre der får betydning for fremtidens arbejdsmarked

Fire faktorer vil have betydning for fremtidens arbejdsmarked. 1. Den teknologiske udvikling herunder automatisering og brugen af kunstig intelligens, 2. International handel og urbanisering, 3. En øget forskellighed i måden vi arbejder på og 4. En aldrende arbejdsstyrke.

2. Udfordringer i forhold til fremtidens arbejdsmarked

Teknologiens udvikling, den stigende internationalisering, måden vi arbejder på og den øgede produktivitet, herunder de muligheder det giver, kan give nogle udfordringer i form af mulig øget ulighed, nye jobbeskrivelser og erhvervelse af nye kompetencer.

3. Temaer for fremtidens arbejde

Tre temaer skal tages med i betragtningerne, når man taler om fremtiden arbejde. 1. Måden vi arbejder på – reducering af rutinearbejde og arbejde der er kan karakteriseres som farligt og fysisk krævende. 2. Inddragelse af forskellige algoritmer blandt andet inder for HR og 3. Kompetencer – forandringer sker så hurtigt i dag, så der er behov for løbende at kigge på kompetence setup’et.

4. Pointer som det politiske system bør have fokus på

Der skal naturligvis tages højde for de forandringer, som vi i de kommende år vil møde og ikke mindst måden vi arbejder på herunder markedsmekanismer. Det vil i tillæg hertil være nødvendigt at se på nye arbejdsmarkedsreformer, der kan tilpasses fremtidens arbejdsmarked.

Hent rapporten her 

Rapporten er udarbejde af Rekrutteringsbureauet Randstad i samarbejde med Dr. Maarten Goos og Dr. Amma Salomons fra Utrect Universitet.

Kilde: Randstad