Side 27 Procenter Kopi

Medarbejdere rejser, hvis karriereplanen mangler

Nestlé højner transparensen og sikrer, at medarbejdere ser deres karrieremuligheder i virksomheden – både nu og i fremtiden. Det fastholder medarbejdere og medvirker til, at de mestrer deres job. Når du er stærk både fagligt, personligt og socialt, øger du din arbejdslyst viser ny rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst.

Af Mikala Larsen, HR-direktør, Nestlé Nordic og Rebekka Bøgelund, Seniorkonsulent, Videncenter for God Arbejdslyst
      

Omsætningshastigheden på medarbejdere er stigende, også efter Corona. Det er et billede, som Nestlé Nordic også kan nikke genkendende til. Kan medarbejderne ikke umiddelbart se det næste karrieretrin i virksomheden, så er de videre til nye udfordringer et andet sted. Det er en udfordring helt generelt for mange virksomheder, ikke mindst for de store globale virksomheder, for talentmassen hænger ikke på træerne. Derfor har Nestlé udviklet et værktøj, der tydeliggør medarbejdernes karrieremuligheder for deres ledere.

 

Du skal være i flow for at have arbejdslyst

En ny rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst ”Mestring – pres eller potentiale” dokumenterer, at en del medarbejdere enten føler sig underudfordret eller overudfordret, og det går ud over arbejdslysten.

Hvem vil ikke gerne mestre deres job? Vi har brug for de fornødne faglige kompetencer. Vi vil gerne personligt kunne mestre de daglige udfordringer, og det skal ske i et stærkt fællesskab på arbejdspladsen. Men virkeligheden er bare desværre ikke sådan for alle.

11% af danskerne oplever, at de slet ikke eller kun i mindre grad udvikler deres faglige kompetencer, og andre 11% oplever ikke, at deres arbejdsopgaver er spændende. Oplever du i høj grad faglig tilfredshed i dit arbejde, så viser undersøgelsen, at danskerne har en temperatur på 81 ud af 100 point på deres arbejdslyst. Oplever du derimod ikke faglig tilfredshed, så daler din temperatur på arbejdslysten til 41. Vores faglige udvikling betyder altså noget for vores arbejdslyst.

 

I Nestlé skal du kende din karriereplan

Vores faglige udvikling har altså betydning for, at vi bliver i virksomheden. Som medarbejder skal vi kunne se en karriereplan klart og tydeligt for vores indre øje. Og netop transparens er et af mantraerne i Nestlé. Derfor skal det også stå lysende klart for medarbejderne, hvilke karrieremuligheder de har lige nu og i fremtiden, og hvilke kompetencer de skal tilegne sig for at kunne mestre stillingerne. Det skal de for medarbejdernes egen skyld, men det skal de selvfølgelig også for virksomhedens skyld, for det er på ingen måde bæredygtigt, at talenterne rejser til andre virksomheder, fordi medarbejderne ikke kender deres muligheder i Nestlé.

Måske har det ikke været tydeligt nok for medarbejderne, hvilke nationale og internationale muligheder der er i Nestlé, hvis man har lyst til at prøve noget andet. Lederne har måske heller ikke været godt nok klædt på til at kunne tage samtalerne med medarbejderne. Derfor har HR i sensommeren 2021 lanceret et særligt værktøj, hvor lederne får nøgleinformationer for deres team samt det fulde overblik på de enkelte medarbejdere.

 

Overblik på både løn, potentiale og performance

Overblikket viser både medarbejderens lønniveau, medarbejderens talentniveau – altså hvordan medarbejderen performer og hvilket potentiale vedkommende har. Og endeligt et tydeligt billede af, hvilke typer af stillinger, som medarbejderen helt konkret kan søge, både nu og de kommende 1-3 år. Det giver lederen et værktøj til at tage den gode samtale med medarbejderen og rent faktisk fortælle, hvilke karrieremuligheder der ligger lige for, og helt konkret hvilke stillinger der er ledige, som vedkommende kan søge og komme i betragtning til. Lederen kan også fortælle medarbejderen, hvilke kompetencer vedkommende skal træne for at være klar til en bestemt stilling, som vil være relevant om måske et eller to år. På den måde arbejder virksomheden langsigtet på at sikre, at medarbejderen får opbygget sin karriere både horisontalt og vertikalt.

Det langsigtede fokus er også en stor hjælp for lederen, som måske kan være nervøs for at sende sine talentfulde medarbejdere videre til nye stillinger, for hvor lang tid går der så, inden der er fundet en ny medarbejder, som kan bidrage fuldt ud i stillingen igen? I det nye system bliver det tydeligt, hvem der allerede har kompetencerne og står på spring i virksomheden til den pågældende stilling, som lederen skal ud at rekruttere efter.

 

Ledere sparrer med hinanden og HR Business partnere

Lederne står ikke alene men er i tæt sparring med HR Business partnerne, når samtalerne med medarbejderne skal forberedes. Det er helt naturligt, at nogle ledere er bedre end andre til at tage den tætte samtale med medarbejderen om, hvorfor vedkommende ex. er på indeks 95 i stedet for 101 rent lønmæssigt. Det kan også være svært at sparre med medarbejderen om, hvilke kompetencer vedkommende skal træne, hvis der både skal rykkes på lønnen og udfordringerne. Og endeligt kan nogle ledere måske også frygte, at det vil give utilfredshed og ikke altid kun positiv feedback, når samtalerne om potentiale og performance skal gennemføres. Det kræver ledere, der tør at være ærlige, og som kan give konstruktive eksempler, som medarbejderen kan bruge i den videre udvikling.

Den mere frygtsomme leder har brug for sparring og træning i at facilitere samtalerne og sikre den åbne dialog, og derfor er sparring med andre ledere og HR Business partnerne i Nestlé særligt centrale i en situation, hvor værktøjet ikke kan stå alene, men hvor lederen skal evne at coache sin medarbejder til næste step.

Hos Nestlé bliver medarbejderne ikke alene vurderet på fagligheden men også på evnen til at indgå i fællesskaber og danne relationer. For de fleste opgaver bliver løst i teams, og her er det vigtigt, at man som medarbejder formår at løse opgaverne på tværs af teams. Her ser vi i Nestlé, at rigtig mange medarbejdere, der har været på barsel, får nogle nye kompetencer i bagagen, som er med til at fremme deres karriereudvikling. Kompetencer som i høj grad er mere personlige end de er faglige.

 

Vi er meget mere end vores faglighed

Dette er i tråd med rapporten fra Videncenter for God Arbejdslyst, som netop viser, at vores faglighed ikke kan stå alene, når vi skal mestre vores job.

Det kræver også, at du er personligt rustet til at klare de udfordringer, du møder i dit arbejde, og du skal evne at indgå i stærke kollegiale fællesskaber og danne relationer. Oplever du ikke at være en del af et kollegialt fællesskab, så er din arbejdslyst helt nede på 54 ud af 100, hvor den er 78, når du i høj eller meget høj grad oplever at være en del af fællesskabet. Så det betyder også rigtig meget for vores trivsel, at vi netop formår at danne relationer.

 

 

 

 

 

Læs mere:

Læs den helt nye rapport ”Mestring – pres eller potentiale” fra Videncenter for God Arbejdslyst