Feedback WEB

Lønmodtagere: Vi får ikke nok feedback fra vores leder

Af Nikolaj Henum

Ny undersøgelse gennemført af Norstat for Business Danmark viser, at fire ud af ti lønmodtagere mener, at de ikke får tilstrækkelig feedback fra deres nærmeste leder. Tallet bør få alarmklokkerne til at ringe, for vi ved hvor vigtig det i dag er, at lederen giver medarbejderen den nødvendige feedback – og særligt de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer det højt, advarer Business Danmarks administrerende direktør

- Jeg synes, det er interessante tal. Feedback handler om kommunikation, tilidsskabelse og bør naturligvis gå begge veje. Lederen og medarbejderen bør prioritere det selv i en presset hverdag - og være klar til at give- modtage feedback regelmæssigt, fastslår Martin Kildgaard Nielsen, adm. direktør i Business Danmark.

En af de hyppigste årsager til, at en medarbejder forlader en arbejdsplads, er den nærmeste leder - og der fylder hele feedback-delen og evnen til at kommunikere meget påpeger Martin Kildgaard Nielsen

 

- Skruer man op for den del og klæder lederen på til at skabe en feedbackkultur i virksomheden, er jeg sikker på, at man samtidig vil skrue ned for personaleomsætningen og op for trivslen. Og så bør man have in mente, at de unge talenter, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer det at få og give feedback højt. Er du som leder ikke i stand til at skabe en feedbackkultur, bliver du udfordret på hele Talent Acquistion-delen på den lange bane, fastslår han.Martin Kildgaard understreger samtidig, at når usikkerheden og forandringerne er størst, er behovet for feedback tilsvarende stort.

- I den seneste årstid har en række udefra kommende faktorer påvirket vores dagligdag – inflation, krig, renter, ledighed og generel krisesnak. Det er alt sammen faktorer, der skaber et usikkert marked og dermed smitter af på medarbejderne. I sådanne perioder er det ekstra vigtigt, man er i tæt dialog med medarbejderen og ikke mindst giver den nødvendige feedback, om hvordan vi tilpasser vores adfærd, men også er lydhør overfor eksempelvis sælgerens input og første-hånds-oplevelser fra kundesiden, fortæller han

 

Martin Kildgaard Nielsen, administrerende direktør i Business Danmark
 

Vi føler at lederen forskelsbehandler, hvis der forekommer private relationer

Af selvsamme undersøgelse fremgår det desuden, at hver tredje medarbejder (33 pct) føler, at lederen forskelsbehandler medarbejderne i forhold til dem han/hun har private relationer med. Og det kan naturligvis være en tikkende bombe og noget som kan være vanskelig at navigere i som leder.

- Tallene er for mig overraskende - at så mange føler, der er fordele forbundet hermed  – for i mange henseender forekommer det mig naturligt, at sådanne relationer opstår set i lyset af, hvor mange timer man tilbringer sammen. Hvis lederen formår at navigere i det farvand og adskille private og professionelle relationer, kan det give nogle store fordele for alle.

Ledelse handler om tillid, og desto mere indsigt i - og engagement, du har i dine medarbejdere, desto mere tillid, er du alt andet lige i stand til at etablere. Det kan skabe nogle solide og højt præsterende teams – og du får nogle medarbejdere, som følger dig og give en ekstra tørn, når det stormer. Det afgørende er blot, at du er i stand til at inkludere hele vejen rundt, bevare den professionelle dømmekraft siger han

 

Om undersøgelsen: 
Undersøgelsen er gennemført den 16-29 december 2022 blandt et repræsentativt udsnit fra analyseinstituttet Norstats panel bestående af 1230 lønmodtagere 18+

 

For yderligere information venligst kontakt Michael Krag-Svendsen: 2637 6117