AdobeStock_114378019 (1).jpg

Ligestillingsmanifest skal skabe kønsbalance og bane vejen for flere kvindelige ledere

Der er stadig for få kvindelige ledere i Danmark, selvom det står klart, at mangfoldighed og værdiskabelse går hånd i hånd. Derfor har en række førende virksomheder, universiteter og organisationer udgivet et manifest om, hvordan vi skaber et mere kønsbalanceret samfund. Det er kulminationen på tre års arbejde i ligestillingsinitiativet Gender Diversity Roundtable, som Boston Consulting Group og det nordiske kontor for FN's enhed for ligestilling og forbedring af kvinders rettigheder (UN Women) står bag.

Selvom Danmark har en historie som frontløber inden for ligestilling med regler, der er designet til at styrke kønsbalancen, og organisationer, der sætter kønsdiversitet højt på den strategiske dagsorden, er andelen af kvindelige ledere kun steget marginalt de seneste ti år. Ifølge DI er kun 12 pct. af direktører i danske virksomheder, med flere end 50 ansatte, kvinder.

En statistik, som 18 ledere fra danske virksomheder, organisationer og universiteter gennem de seneste tre år har arbejdet for at gøre op med gennem deres faste deltagelse i Gender Diversity Roundtable (GDR). Og løsningen ligger i at gøre op med kønsbias- og stereotyper på tværs af samfundet dvs. på uddannelser og arbejdsmarkedet samt i civilsamfundet.

”Myten om ligestilling i Danmark spænder ben for at få flere kvindelige ledere frem til trods for, at der er stort set ligeså mange kvinder som mænd på det danske arbejdsmarked. Kulturelle normer og ubevidste bias er en del af vores hverdag lige fra vi er børn, og bidrager til en skæv kønsbalance på de danske ledelsesgange. Eksempelvis tror piger allerede fra 6-års alderen, at drengene er bedre til matematik end dem selv. Det er bl.a. sådan en tendens, der skal adresseres, hvis vi skal have flere kvindelige ledere frem,” siger Caroline Rusten, som er Director for UN Womens nordiske kontor.

Danish Crown, Ørsted, Google, Novozymes og de øvrige GDR-medlemmer underskriver manifestet

De 18 medlemmer af Gender Diversity Roundtable, som bl.a. tæller Google-direktør Malou Aamund, Ørsteds formand Thomas Thune Andersen og formand for Københavns Universitet Henrik C. Wegener, har alle bidraget til ligestillingsmanifestet, som de nu skriver under og forpligter sig til aktivt at arbejde på.

Manifestet har tre overordnede anbefalinger:

 • Skab et kønsbalanceret uddannelsessystem, der tidligt i barnets indlæring og op gennem de højere trin behandler kønsstereotyper, muliggør fordomsfri uddannelse, opfordrer til mangfoldighed og hjælper eleverne til at matche deres uddannelsesvalg med deres ambitioner og talent
 • Styrk ligestilling og adressér kønsstereotyper i organisationer og i samfundet som helhed
 • Gør det muligt for familier at få en mere balanceret deltagelse i huslige, forsørgermæssige og arbejdsrelaterede aktiviteter, således at begge forældre kan forfølge en karriere

”Det kræver en seriøs og målrettet indsats på tværs af alle sektorer, hvis vi vil bane vejen for flere kvindelige ledere – og et samfund hvor mænd og kvinder i realiteten er lige. Vores manifest er et opråb til vores kolleger i erhvervslivet og organisationerne, politikerne samt uddannelsesinstitutionerne om at komme i gang. Og min klare anbefaling er at gå i gang nu, for organisationer med mangfoldige ledelser præsterer bedre på flere parametre såsom lønsomhed og værdiskabelse end virksomheder med mindre mangfoldighed,”
siger Thomas Thune Andersen, der er formand i Ørsted.

Ligestillingsmanifestet fra Gender Diversity Roundtable

Skab et kønsbalanceret uddannelsessystem, der tidligt i barnets indlæring og op gennem de højere trin behandler kønsstereotyper, muliggør fordomsfri uddannelse, opfordrer til mangfoldighed og hjælper eleverne til at matche deres uddannelsesvalg med deres ambitioner og talent

 • Inkludér undervisning i værdien af mangfoldighed og ligestilling og ubevidst bias i skolernes og undervisernes læringsplaner og læringsmiljøer
 • Kræv at uddannelsesinstitutioner er kønsbalancerede i forhold til, hvordan de uddanner børn
 • Kræv at uddannelsesinstitutioner giver et frit valg i forhold til, hvilken forælder/forsørger, der skal være den primære kontaktperson for at undgå at forstærke stereotyper
 • Skab incitament til en balanceret kønsdeltagelse i fritidsaktiviteter
 • Skab incitament til kønsdiversitet på studieretninger og erhvervsuddannelser
 • Gør kønssensitiv rådgivning og karriereplanlægning til en fast del af hjælpen, således at studerende kan matche deres talent og ambitioner med karrieremuligheder

Styrk ligestilling og adressér kønsstereotyper i organisationer og i samfundet som helhed

 • Opfordr til undervisning i ubevidst bias i virksomheder og organisationer
 • Skab incitament til at reducere kønsbias og stereotyper i medierne
 • Sørg for at AI og digitale løsninger ikke har et kønsbias
 • Anbefal at begge køn er repræsenteret i rekrutterings- og forfremmelsesprocesser
 • Opfordr til frivillig rapportering af kønsbalance og lønforskelle på tværs af alle niveauer i organisationen som led i årsrapporten

Gør det muligt for familier at få en mere balanceret deltagelse i huslige, forsørgermæssige og arbejdsrelaterede aktiviteter, således at begge forældre kan forfølge en karriere

 • Skab incitament til en kønsbalanceret varetagelse af børnepasning og omsorgsrelaterede opgaver
 • Skab incitament til en kønsbalanceret deling af barselsorlov
 • Skab incitament for støtte, såsom børnepasning og rengøringshjælp etc., til private husholdninger

Om Gender Diversity Roundtable

Gender Diversity Roundtable (GDR) er et ligestillingsinitiativ, som Boston Consulting Group og FN's enhed for ligestilling og forbedring af kvinders rettigheder lancerede i 2016. GDR samler 18 anerkendte ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

 

Kilde:

Gender Diversity Roundtable