Adobestock 370322889 WEB

Kompetencer til at trives i det nye normale

Verden har ændret sig. Det har vores måde at arbejde på også som vi bevæger os mod en hybrid arbejdsmodel, hvor vi veksler mellem at arbejde hjemme og på kontoret. Vi kan bruge teknologi til at afvikle workshops, webinarer og forretningsmøder, men hvordan kan vi være engagerede, motiverede og føle os som en del af et team, når vi arbejder eksternt? Eller stadig have samme indflydelse, selvom vi arbejder hjemme, og resten af ​​teamet på kontoret? Evnen til at lede os selv, samarbejde og kommunikere på tværs af funktioner og kulturer er nøglekompetencer for et bæredygtigt arbejdsliv i det nye normale.

Af Trine Bastian

 

Planlægning og selvledelse

Den hybride arbejdsmodel stiller endnu større krav til selvledelse end den traditionelle fysiske model. Forskning viser, at både ledere og medarbejdere har arbejdet mere under covid-19 nedlukningen, og at arbejde og fritid blender sammen når der arbejdes hjemmefra. En arbejdsdag hvor det ene virtuelle møde afløser det andet kan være drænende på lang sigt, og føre til digital udmattelse. Uden kollegaer at smalltalke med ved kaffemaskinen, eller spise frokost med, bliver det vigtigt selv at oparbejde rutiner så der også bliver tid til afkobling så energi og motivation er vedvarende.

Trine Bastian, ejer og underviser i Bastian Kommunikation 

Opbygning og vedligeholdelse af relationer uafhængig af geografi

At vide, hvordan og hvornår man skal pleje sine relationer, skal også overvejes i den daglige planlægning og prioriteres da det ellers hurtigt kan komme i anden række i en travl dag, og give bagslag både på kort og lang sigt. Især ledere som er ”remote”, eller har medarbejdere som er det, skal være opmærksomme på den potentielle negative effekt det kan have på teamet, eller enkelte medarbejdere, hvis møder annulleres eller ændres for ofte.

Professionel fremtoning i virtuelle møder

Nu hvor verden er åbnet, børnene tilbage i skoler og daginstitutioner, kontorerne er åbne, vil der ikke være den samme forståelse for "hjemlige" afbrydelser som kæledyr og børn, der ønsker vores opmærksomhed. Det samme gælder vores personlige fremtoning og udseende i virtuelle møder. Særlig i hybride møder hvor nogle af kollegaerne eller hele teamet er på kontoret, skal der ikke meget til for at hjemmearbejdspladsen eller én selv kommer til at fremstå uprofessionel. 

Interpersonelle færdigheder og multikulturel forståelse:

Vanskeligheder med at afkode kropssprog, og hvad der opleves som manglende respons og feedback i det virtuelle rum, betyder, at vi må opretholde et højt niveau af selvbevidsthed for at formidle det budskab vi har til hensigt. Virker vi tilgængelige med et åbent kropssprog og god øjenkontakt? Eller ser vi lukkede ud med et nedadrettet blik, mens vi besvarer mails?

Vi opfatter os selv som åbne og empatiske, men hvad udstråler vi egentlig? Hvilken effekt har vores handlinger? Dette kan være en særlig udfordring for de ledere som har medarbejdere spredt på forskellige lokationer, og hvor tillid og motivation derfor opbygges og vedligeholdes over skærmen. Ofte er vi drevet af gamle vaner og tager vores vante fysiske opførsel med os online med risiko for at blive misforstået.

Selvom det kan være acceptabelt at du bringer din telefon til et fysisk 1:1 møde, kan det være meget distraherende og ligefrem føles som en fornærmelse i det virtuelle 1:1 møde. Etablering af kontakt, tillid og nærvær virtuelt, kræver fuld opmærksomhed, og en bippende telefon kan opleves som en nedbrydning af tilliden. Ligeledes kan en mødekultur for hvordan vi starter et virtuelt møde enten få deltagere til at føle sig velkomne og inkluderede eller det modsatte. Hvordan starter vi mødet? Med en varm velkomst? Eller går vi direkte til dagens program? Starter vi til tiden, eller er vi forsinkede? En forsinket mødestart kan i nogle kulturer opfattes som respektløst, mens det i andre nærmest er forventeligt.

Kommunikation som en ”power kompetence”

At argumentere for vores ideer, fremvise vores arbejde eller præsentere på forretningsmøder i det nye normale kræver, at vi er trygge og engagerende kommunikatører, der kan præsentere overbevisende på hybridmøder, og få mest muligt ud af den dyrebare tid, vi har til at få indflydelse. Selvom vi måske har været vant til virtuelle præsentationer under covid-19 nedlukningen, kræver den hybride arbejdsmodel, at vi træder ind og ud af det virtuelle og fysiske rum, og vores kommunikations- og præsentationsmateriale skal resonere med både et fysisk og virtuelt publikum.

Det er velkendt fra matrix organisationer hvor teams og medarbejdere ofte er spredt på forskellige lokationer at taletid i virtuelle møder er lig med synlighed, som igen er lig med indflydelse. Kommunikation bliver derfor en ”power kompetence”, man som individ kan skrue på for at få indflydelse i det nye normale.  

 

Photo by Brett Jordan on Unsplash