Top Int. HR-day.jpg

I dag er International Human Resources Day

HR connecting people and organizations

Vær med til at fejre Europas første internationale HR-dag i dag, hvor vi fejrer HR som profession, det arbejde vi udfører og HR’s positive bidrag til enkeltpersoner og organisationer både nationalt og internationalt.

Den europæiske paraplyorganisation EAPM, som DANSK HR også er medlem, står bag the International Human Resources Day 2019, hvor alle de europæiske medlemsorganisationer opfordrer private og offentlige virksomheder og organisationer til at sætte fokus på det positive arbejde HR i organisationerne har gjort gennem årerne.

Det centrale tema for HR-dagen er ”HR connecting people and organizations”.

HR har altid understøttet virksomhedens mål, vision, mission, værdier og ikke mindst forretningen og performanceresultaterne. Samarbejdet og ikke mindst optimeringsunderstøtningen samt de enkelte medarbejderes mulighed for personlig udvikling har altid været et prioriteret område for HR.

HR har gennem tiderne altid været et ledelsesværktøj til at understøtte organisationens udvikling og økonomiske resultater. Det vil HR også fremover gøre. HR har været det organ i organisationen, som har evnet at være den samarbejdspartner, som bringer lederne og medarbejdere i større samspil – og udfordrer organisationer i den udvikling, som det kræves for at være på forkant i den konkurrencemæssige verden, vi alle er en del af både i de private som offentlige organisationer. Tillid, effektivitet og ikke mindst Continuous improvement – som er den løbende proces vi alle i hverdagen bør og skal kunne understøtte.

Giv jer selv mulighed for at fejre HR og HR’s indsats under denne europæiske HR-dag. Vi fejrer ikke kun HR, men også alle virksomhedens medarbejdere, som har udviklet sig løbende i dialog med HR og ikke mindst i samspil med organisationens mellem- og topledere, for HR’s mål er at understøtte organisations udvikling og fastlagte strategi i et konstruktivt forhold til alles gavn.

Det kan være lidt men godt – til noget stort og flot. HR kan f.eks. have en HR-kage, som uddeles i de forskellige afdelinger, for at dele det gode samarbejde HR har med de øvrige afdelinger og medarbejdere. Vi ved også at der er organisationer, som vil fejre HR med prompt og pragt – det er helt op til organisationen selv. Det som er det overordnede mål, er at sætte fokus på HR og HR’s positive indsats.

Vi glæder os til at høre til alle jeres små som store aktiviteter på HR-dagen den 20. maj 2019.

 

10 grunde til at fejre HR

  • Vi er med til at skabe forretningssucces ved at tiltrække og udvikle de rigtige talenter
  • Vi har indflydelse på organisationens retning og ledelse
  • Vi er med til at skabe organisationens værdier og kultur
  • Vi aktiverer det vigtigste gen i organisationens DNA - medarbejderne.
  • Vi forstår forretningen og hvordan mennesker tilføjer værdi.
  • Vi styrker den menneskelige kapital, det vigtigste aktiv i organisationer i dag.
  • Vi balancerer organisationernes og medarbejdernes interesser.
  • Vi har et tovejs fokus hvor vi tager hensyn til både organisationen og medarbejderne.
  • Vi støtter nye roller og nye måder at arbejde på med mennesket i centrum.
  • Vi oversætter innovative ideer til god arbejdspraksis.

Materiale til the International Human Resources Day 2019

Vi har gjort det nemt for dig at være med til at fejre HR-dagen 2019. Hent og brug det officielle materiale til the International Human Resources Day her:

 

 

Download e-mail signatur

Download e-mail signatur med hashtag


Download "People matter"


 

Download HR connecting people and organizations tema


 

Download "We love HR"


Download hashtag - sort

 

 Download hashtag - farve