Husker du at tage hjernen med_WEB.jpeg

Husker du at tage hjernen med på råd?

Af Benedicte Brix Zacho

Vi lærer hele tiden – når vi læser avisen, skriver en mail eller sidder til et møde, er vores hjerne i gang med at afkode og sortere alle de informationer, vi konstant bombarderes med. Alle disse indtryk er data, som skal systematiseres, for at det kan aflejre sig i din hjerne og integreres i dine kognitive systemer. Dette er første skridt i den læringsproces, som din hjerne konstant befinder sig i. Hvis du ønsker at optimere din kommunikation og ledelse, er der et stort potentiale i at forstå, hvordan denne læringsproces foregår, så du kan tilpasse din information til hjernens forskellige systemer. Det første skridt dog er at acceptere, at alle hjerner er forskellige, og ingen lærer på helt den samme måde!

De fem læringssystemer

Menneskets hjerne råder over fem læringssystemer, der tilsammen udgør hjernens læringscenter.

Disse systemer er skabt i hjernen ved, at klynger af hjerneceller er gået sammen i såkaldte hjernemoduler, der indgår i samarbejde med i hinanden i neurale netværk. Disse nervenetværk bearbejder information på hver deres måde, og er dem, som vi kalder De fem læringssystemer. Systemerne er med til at styre og regulere vores forhold til verden, og måden vi opfanger og anvender den information vi udsættes for. De er genetisk bestemte, men influeres også udefra af den kontekst vi befinder os i – det er altså muligt at påvirke dem!

Det kognitive system knytter sig til viden og problemløsning, og har historisk været anset som det primære system, idet det også overvåger hvad der sker i de andre systemer. Det emotionelle system dækker over det, vi kender som ’følelsesmæssig intelligens’. Som bekendt spiller følelser ofte en stor rolle når vi skal træffe beslutninger. Det sociale system har fokus på den sociale kontekst vi befinder os i, og i særlig grad vores ønske om accept og anerkendelse. Hvis vi føler os usikre i en social sammenhæng, hæmmer det læringen, da vores fokus så primært vil være på at løse den sociale udfordring. Det fysiske system har længe været underprioriteret i konventionel vestlig uddannelseskultur, men det har vist sig, at inddragelse af det fysiske læringssystem har en positiv effekt på hjernens evne til at huske. Til sidst har vi Det reflektoriske system, der er vores mest komplicerede system, idet det trækker på de øvrige systemer, og giver os evnen til at reflektere og skaber både motivation og forventninger. Alle menneskers læringssystemer er forskellige og arbejder sammen på unikke måder. Der findes altså ikke én rigtig måde at lære på, og det er vigtigt at huske på, når man skal kommunikere og sætte læringsprocesser i gang.

Der er forskel på data, information og viden

Man kan ikke bare ”lære nogen noget”. Det er op til den enkeltes hjerne at konvertere den information der forelægges, om til viden. Man kan tilbyde data eller information, og håbe på, at sætte gang i en læringsproces hos den, man ønsker, skal lære noget. Data er de rå ufordøjede indtryk, vores sanser opfanger. Når disse data er sorteret og kategoriseret, kalder vi den information. For at konvertere information til viden, skal informationen bearbejdes af den enkelte, så den huskes og kan bringes aktivt i spil i diskussioner, forhandlinger eller i nye læringsprocesser. Den nye viden vi tillægger os, lagres i kognitive skemaer, der er opbygget gennem tidligere læringsprocesser. De er dermed individuelle, og danner rammerne vi optager ny information igennem. De er med til at bestemme vores reaktioner og tankemønstre, og reproduceres konstant gennem den nye viden vi tillægger os.

Vores viden er med til at bestemme hvem vi er og hvordan vi reagerer. Som organisation er det derfor vigtigt, at man tænker over, hvordan man kan forme sine medarbejdere gennem den information man giver dem – og hvilke læringsprocesser der sættes i gang. Når man forstår hvordan hjernen fungerer, kan man forbedre sin kommunikation, så medarbejderne lærer hurtigere og bedre. Husk derfor, næste gang i tilrettelægger jeres strategi, lige at tage jeres hjerner med på råd!

 Artiklen er skrevet på baggrund af bogen Fokus på læring 3.0 - om læringsstile i dagligdagen af Ole Lauridsen.

”Lær af hjernens lyst” på Træfpunkt HR den 2. oktober

Vil du vide mere om hjernevenlig læring? Så slå vejen forbi førende ekspert på pædagogik- og læringsområdet Ole Lauridsens oplæg på Træfpunkt HR. Her vil han gøre dig klogere på, hvordan hjernen fungerer og hvordan vi kan udnytte det til en mere effektiv kommunikation og hurtigere læring. Effektiv læring og kommunikation kommer alle til gode, så kom forbi ”Lær af hjernens lyst” på Træfpunkt HR den 2. oktober klokken 10:30-11:15, hvis du ønsker at styrke dine evner indenfor formidling og kommunikation.

Her vil du få:

  • Enkle og konkrete værktøjer, der klæder dig på til at udnytte hjernens kapaciteter til effektiv formidling.
  • En fagspecifik viden om hjernens funktioner og muligheder set i et pædagogisk lys.
  • Erfaring som du kan anvende konkret i dit arbejde, lige fra at optimere den daglige mailskrivning, til når du skal formidle til og undervise flere 100 mennesker på en gang.