Mette Eistrøm Krüger Telenor WEB

HR-direktør i Telenor vinder
HR-prisen 2021

Mette Eistrøm Krüger, direktør for People & Corporate Affairs i Telenor: En tydelig ramme for ledelse, sætter medarbejderne fri

Telenor har sat ledelse på formel med mantraet: ”tight-loose-tight”, som handler om at definere faste strategiske og overordnede rammer for medarbejderne og heri sætte dem fri til at innovere og udvikle opgaven selv. Det kræver psykologisk tryghed og tillid, hvilket er blevet to grundsten i organisationen. 

Tekst: Redaktionen, DANSK HR
Fotos: Nikolaj Henum, Vikkkom

Som øverste ansvarlig for HR i Telenor har direktør for People & Corporate Affairs Mette Eistrøm Krüger sammen med den øvrige ledelse sat en skarp retning og defineret et klart sprog for god ledelse i Telenor.

På den baggrund modtager hun HR-prisen 2021,
som uddeles af DANSK HR.

HR-prisen 2021 blev uddelt i Øksnehallen i København på
Træfpunkt HR.

Ledelse er uomtvisteligt omdiskuteret og god ledelse endnu mere – og mange organisationer indfører mere tillidsbaseret ledelse i øjeblikket. Hos Telenor har de dog gjort det til et mere stringent koncept. Og feedback fra både ledere og medarbejdere inkluderer ifølge Mette Eistrøm Krüger bl.a. en begejstring over at få et mere klart ’sprog’ til at tale om ledelse hos Telenor.

”Tight-loose-tight” (TLT) er en tillidsbaseret ledelsesmetode, hvor lederen skal kunne være klar og tydelig i sin rammesætning, men hvor medarbejderne hver især får en større frihed i måden at løse sine opgaver på. Metoden betyder, at ledelsesopgaven bliver opdelt i tre: To “stramme” faser, hvor lederen tager styring, der omgiver den “løse” fase, hvor medarbejderen har kontrollen over opgaven.

Med TLT har Telenor valgt at sætte et markant fokus på at sætte medarbejderne fri. Det handler ifølge Mette Eistrøm Krüger i bund og grund om at kunne stå distancen på et stærkt konkurrencepræget marked.

”Målet er at opnå engagerede medarbejdere, der føler sig i stand til og tager ansvar for at gøre det enkelt for kunden og for hinanden. Dét tror vi på vil kunne skabe en øget agilitet i hverdagen og adskille os fra konkurrenterne. Midlet er at give medarbejderne frihed og rum til at finde de bedste løsninger,” forklarer Mette Eistrøm Krüger.

Psykologisk tryghed og tillid er de to grundelementer i TLT-ledelsesstilen, og det er fordi, det giver grobund for kreativitet og større engagement hos medarbejderne. ”Rationalet lyder, at det er dem, der er tættest på en opgave, der ved, hvordan den løses bedst. Det er dem, der har kompetencen, og det er dér, fagligheden ligger – ude blandt medarbejdere. Derfor er det den ypperste ledelsesopgave at tro på, at medarbejderens egne metoder sikrer, at man ender med den bedst mulige løsning. Og dét kræver en høj grad af tillid fra lederens side.”

TLT stiller store krav til ledere i Telenor, og det er HR’s opgave at understøtte dem bedst muligt.

”Man kan ikke lede med venstre hånd i en TLT-baseret virksomhed. Det kræver, at lederen sætter tid af til at definere retning og tydelige mål. Og dernæst kræver det, at lederen er til rådighed for sparring undervejs og hjælper med at tackle forhindringer. For at lederen kan rumme dette i sin hverdag, skal han/hun være god til at uddelegere, og det vil nok altid være en udfordring for mange ledere,” siger Mette.

Dernæst er det i høj grad HR’s opgave at værne om sammenhængskraften og kulturen i virksomheden i denne tid. Den bliver nemt udsat, når medarbejderne ikke mødes fysisk lige så ofte som tidligere og får de uformelle snakke og udvekslinger. Det er en udfordring, og her spiller HR en nøgle-rolle.

 

Begrundelsen for tildelingen af HR-prisen 2021

Mette Eistrøm Krüger er direktør for People & Corporate Affairs i Telenor. Det betyder, at hun i samarbejde med den øvrige ledelse, har haft mulighed for at forme HR i den retning hun er overbevist om, er den rigtige for organisationen.

Telenor har dedikeret sig fuldt ud til en ledelsesstil, de kalder ”tight-loose-tight”, som handler om at sætte faste strategiske og overordnede rammer for medarbejderne og heri sætte dem fri til at innovere og udvikle opgaven selv. Det kræver psykologisk tryghed og tillid, hvilket er blevet to grundsten i organisationen.

Som øverste ansvarlig for HR i en organisation der på mange måder har valgt at sætte deres egen retning for ledelse, står Mette Eistrøm Krüger i spidsen for, at de i Telenor kører med både stramme og løse tøjler efter en fast formel.

Ledelse er uomtvisteligt omdiskuteret og god ledelse endnu mere – men her gør HR i Telenor det tydeligt, hvad de mener, er det helt rigtige at gøre: nemlig at sætte medarbejderne og lederne fri i deres opgaver, inden for rollens rammer.

Dét mener vi, kan inspirere og udfordre måden, der drives ledelse og HR, i den gode retning.

Derfor modtager Mette Eistrøm Krüger HR-prisen 2021.