Dave Shull

Dave Shull, administrerende direktør, Poly

Her er kravene til fremtidens arbejdsform

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om at gå på arbejde?
Efter den værste pandemi i vor tid er betydningen helt sikkert en anden end for få år siden.

Af Dave Shull, administrerende direktør, Poly

Under nedlukningen blev vores hjem omdannet til klasseværelser, kontorer og træningslokaler. Vi måtte opgive rejser, koncerter, sportsbegivenheder og andre sociale aktiviteter. Vi måtte undvære familie og venner, og kontakten til arbejdskollegerne blev virtuel.

Nu, hvor vi forhåbentlig nærmer os afslutningen af pandemien, kan vi ikke bare gå tilbage og gøre som vi plejede. Som virksomhedsledere må vi forstå, at arbejdsformerne har ændret sig permanent. Arbejde er ikke længere et sted, men det du gør og måden du gør det på. Allerede før pandemien var der en grundlæggende digital transformation i gang – og en tilsvarende udvikling af kommunikationsudstyret.

COVID19 har fungeret som en katalysator for ændrede arbejdsformer, og den digitale transformation har accelereret en udvikling, som allerede var i gang. 

Data fra flere globale analyseinstitutter underbygger dette: En analyse fra Gartner viste for nyligt, at 74 procent af alle virksomheder forventer permanent at indføre mere hjemmearbejde, og i 2024 forventer Gartner, at distancearbejdere vil udgøre 30 procent af arbejdsstyrken på verdensplan. Samlet set taler vi om omkring 600 millioner mennesker. Tilsvarende forventer Frost & Sullivans analytikere, at antallet af hjemmearbejdende vil være seks til syv gange højere end før pandemien, hvilket skaber et helt nyt behov for at kunne mødes online.

Vores løbende dialog med slutbrugerne bekræfter den trend, og særligt tre ting bliver vigtige for fremtidens arbejdsform:

 

1. Alle møder vil fremover have mindst en deltager med på distancen.

2. Alle møder vil foregå med video.

3. Mødelokalerne skal generelt fungere bedre end før pandemien.

 

Alt for længe har samarbejdsindustrien fokuseret på at skabe teknologiske løsninger i konference- og møderum, som har set ud og fungeret på samme måde som de fleste andre mødelokaler. Vi har installeret kompleks teknologi, som folk har skullet sætte sig ind i, og vi har indrettet vores mødekultur, så den passede til teknologien. 

I fremtiden vil den hybride arbejdsform kræve, at vi samarbejder på nye måder. Vi bliver nødt til at kunne tilbyde vores kunder en kombination af hardware, software og services, som kan forbinde ansatte fra mange forskellige arbejdssteder med teknologi, som gør det muligt at arbejde på nye måder. Og vigtigst af alt, alle ansatte skal have mulighed for at deltage på lige vilkår, uanset hvor de arbejder.

Før I tiden lå det nærmest i kortene, at hvis du ikke var til stede fysisk, så kunne du ikke gøre dig gældende på et møde. I dag forstår vi alle, hvad fjernarbejde er. Vi bærer nok mere over med gøende hunde og støjende trafik i baggrunden, men vores forventninger er samtidig steget. Vi vil have it-løsninger, som giver os mulighed for at fokusere, både når den nærmeste kollega taler i telefon og når børnene bliver undervist ved køkkenbordet ved siden af. Og vi forventer en videokvalitet, som er bedre end det indbyggede kamera, vi har i computeren. Alt i alt forventer vi at fremstå professionelt uanset, hvor vi arbejder.

Det betyder også, at mange virksomheder har brug for at ændre deres mødelokaler. Analytikerne anslår, at ud af 50 millioner konferencelokaler i verden er under 10 procent udstyret med video. Det er klart, at dette ikke understøtter muligheden for hybridarbejde. Video og mulighed for at dele indhold på møder er nødvendigt fremover. Fremover bliver det en af branchens største potentialer at hjælpe ansatte med at samarbejde både i og uden for kontoret, uanset om det handler om hybride møder, vigtige kontraktforhandlinger eller en kreativ brainstorm. 

Anvendelse af kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML) har forbedret og forenklet mødeoplevelsen. Kameraerne holder selv styr på fokus og belysning. Det er slut med anonyme totalbilleder, alle kan ses og høres tydeligt. Det hele foregår automatisk ved hjælp af små lydløse kameraer i høj kvalitet.

Samme AI og ML sørger også for at dæmpe støj fra tastaturer, skramlen med papirer eller trafik ude fra vejen. Alt sammen støjkilder, som i dag kan filtreres fra uden at det påvirker lydkvaliteten af den der taler. Mødedeltagere, som er med online, kan ligefrem få en bedre lydkvalitet end dem, der er fysisk tilstede på mødet.

Det er bare et par eksempler ud af mange. Og der er meget mere på vej, fx automatisk transskription, forenkling af mødeindkaldelser og sentiment-analyser. I vores branche er målet at forbinde folk på tværs af teknologi og steder og understøtte fremtidens hybride arbejdsform, og vi er allerede godt på vej.