Adobestock 164263908 (1) WEB

Gedigne generations- og kønsforskelle blandt veluddannede på jobmarkedet

Ifølge Universums årlige kortlægning af det danske jobmarked for personer med en videregående uddannelse, er prioriteringerne ret forskellige, når man sammenlignes de helt unge med personer med 20-30 års joberfaring.

Og forskellene er faktisk større, end man lige skulle forvente.

Det vigtigste for den helt unge generation Z, som er 22 år eller yngre, er muligheden for høj fremtidig indtjening og muligheden for at kunne skrive leder på visitkortet. Begge er meget hårde og håndgribelige værdier.

Her overfor står den ”ældre” generation X, som i dag er fra starten af 40’erne og til midten af 50’erne. Ifølge Universums undersøgelse lægger de i stedet vægt på mere bløde værdier såsom at have en understøttende leder og have en god balance mellem arbejde og fritid.

Noget af forskellen skyldes, at de to generationer er forskellige steder i livet. Z’erne er stadig studerende og ved derfor mindre om arbejdsgiverne og har derfor sværere ved at forholde sig til de bløde værdier.

Men det forklarer ikke alt. For både generation X og millennials generationen, også kaldet generation Y, var ikke selv i nærheden at have så hårde værdier, dengang de var studerende.

”Forklaringen kan ligge i, at generation Z er vokset op med både finans- og klimakrise og en mistillid til samfundets sikkerhedsnet. Det har skabt en opfattelse af, at de skal kunne klare ærterne selv. Derfor er deres mindset, at de selv skal tjene pengene og via et lederjob tage ansvar for deres eget arbejdsliv,” siger Jesper Dansholm fra Universum.

Bløde kvinder og hårde mænd

Ikke kun alder men også kønnet giver store forskelle.

Dog ligner kvinder og mænd hinanden på nogle punkter: De synes begge det vigtigste er at arbejde for en leder, der støtter den ens udvikling, og de ligger også begge vægt på en konkurrencedygtig grundløn og at være et sted, der ser godt ud på CV’et.

Men her slutter lighederne. Hvor kvinder værdsætter work-life balance, fleksible arbejdsforhold, et venskabeligt arbejdsklima og et kreativt arbejdsmiljø, er disse slet ikke med på herrernes top-10.

Mænd lægger til gengæld vægt på muligheden for en høj fremtidig indkomst, at kunne blive ledere og have et udfordrende arbejde i en succesfuld virksomhed. Ingen af disse punkter er med på kvindernes Top-10 liste.

”Kvinder lægger mere vægt på de bløde faktorer end mænd. Det er også værd at bemærke, at det med at blive leder slet ikke er med på kvinderne top-10 liste. Det vil mænd til gengæld rigtigt gerne, ligesom de i modsætning til kvinder også er meget orienteret mod at blive forfremmet, kunne komme til at tjene en høj løn og gøre en forskel personligt på jobbet,” siger Jesper Dansholm, direktør for Universum i Danmark.

Jobpræferencer kvinder vs. mænd ifølge Universum Professional Survey 2019

Kvinder

 1. Har ledere, der støtter min udvikling
 2. Understøtter work-life balance
 3. Konkurrencedygtig grundløn
 4. Inspirerende lederskab
 5. Fleksible arbejdsforhold
 6. God reference for fremtidig karriere
 7. Venskabeligt/rart arbejdsklima
 8. Attraktive/spændende produkter og tjenesteydelser
 9. Har kreativt og dynamisk arbejdsmiljø
 10. Respekterer medarbejderne

Mænd

 1. Har ledere, der støtter min udvikling
 2. Fremtidig høj indkomst
 3. Muligheder for lederjob
 4. Konkurrencedygtig grundløn
 5. God reference for fremtidig karriere
 6. Udfordrende arbejde
 7. Inspirerende lederskab
 8. Attraktive/spændende produkter og tjenesteydelser
 9. Succes på markedet
 10. Mulighed for at gøre en forskel personligt

Fakta om Universum Professional Survey 2019

 • Universum Professional Survey 2019 er baseret på besvarelser fra 6.234 danskere med en videregående uddannelse, som er aktive på arbejdsmarkedet.
 • Universum har gennemført Professional Survey i Danmark de seneste 20 år.
 • Universum gennemfører tilsvarende undersøgelser i 50 lande over hele verden, ligesom Universum også en gang årligt undersøger studerendes karriereønsker og præferencer.
 • Læs mere på http://universumglobal.com/rankings/denmark/2019/