Adobestock 417420356 WEB

Fire ud af 10 har haft et vikarjob i deres karriere

 

En ny undersøgelse viser, at hele fire ud af 10 danskere har prøvet at være beskæftiget i et vikariat på et tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv, og at især kvinder (49 procent) har været tilknyttet arbejdsmarkedet i såkaldt fleksible ansættelser.

Af Nikolaj Henum

Morten Højberg, der er administrerende direktør i vikarbureauet Moment, var godt klar over, at mange danskere på et tidspunkt har varetaget et vikariat, men han er alligevel overrasket over, at tallet er så højt.

”Jeg synes, at det tal er overraskende højt især set i lyset af det omdømme vikarbranchen stadig kæmper med. Men det er samtidig meget positivt, for det viser virkelig, hvor integreret en del af arbejdsmarkedet, vikarbranchen er blevet, og hvor mange danskere der ser muligheder den form for ansættelser,” siger han.

Vikarer udgør cirka 1-2 procent af den samlede arbejdsstyrke i Danmark, og det er stadig en forholdsvis lille del sammenlignet med andre lande.

”Men der er ingen tvivl om, at brugen af vikarer i Danmark er steget markant i løbet af de seneste årtier – ikke mindst i kølvandet på covid19. Og i dag er det helt almindeligt, at virksomheder sammensætter deres medarbejderportefølje i et forhold mellem faste og fleksible medarbejdere,” forklarer Morten Højbjerg.

 

 

Han tilføjer, at han håber, at de nye tal kan være med til at rykke på synet på vikarbranchen. For nogle år tilbage var der nemlig mange brodne kar i branchen, som udnyttede medarbejderne og tilbød dem dårlige forhold, men i 2013 blev der ryddet op med vedtagelsen af Vikarloven, der sikrer gode vilkår for både vikarer og virksomheder.

”Alligevel får vikarbranchen ikke altid den anerkendelse, som den egentlig har fortjent, set i lyset af hvor mange gode ting den gør for det danske arbejdsmarked i dag. For ud over at tilbyde virksomhederne mulighed for fleksibel bemanding, så er danskerne også ved at indse, at vikarjob kan være indgangen til en ny branche eller til arbejdsmarkedet i det hele taget,” forklarer han.

”For eksempel bruger mange studerende et vikarjob til at opnå den første, svære erhvervserfaring, og det samme gælder seniorer og mange folk, der af forskellige grunde står uden for arbejdsmarkedet og måske har vanskelig ved at komme inden for.  At det desuden er hvert fjerde vikariat, som ender med et tilbud om fastansættelse, understreger bare hvor vigtig branchen er blevet som døråbner til det generelle arbejdsmarked,” siger Morten Højbjerg. 

 

Undersøgelsen er foretaget af YouGov i perioden 29/4-2/5-2021
1001 respondenter: 18+
Spørgsmål. Har du på et tidspunkt i dit arbejdsliv været beskæftiget i et vikarjob