AdobeStock_158457988_WEB.jpg

Bæredygtighed rykker ind på ledelsesgangene – men hvordan?

Af Claus Frier og Lise Nielsen, partnere i aREASON

Flere og flere topledere har fået fokus på socialt og miljømæssigt ansvar og hvordan FN’s 17 verdensmål kan være en ledetråd, der hjælper med at agere mere bæredygtigt. Det betyder, at bæredygtighed er bragt helt op på kommandobroen – dér hvor det rykker ved forretningen.

Set fra ledelsesgangen har snakken om bæredygtighed indtil for nyligt handlet meget lidt om ledelse. Den har mest handlet om de presserende globale udfordringer og hvordan de vil påvirke markeder og de mulige konsekvenser det vil få for virksomheder. Diskussionen om, hvordan den enkelte virksomhed bedst muligt kan navigere i situationen, har været svær at få hold på.

Med FN’s verdensmål som et nyt og insisterende punkt på ledelsesdagsordenen er bæredygtighed ikke længere et valg for virksomheder. Det er det nye normal. Det har mange ledere nu erkendt, og der bliver arbejdet hårdt for at knække nøden. Ledere er klar over, at integration af bæredygtighed i forretningen er nødvendigt for at imødekomme krav fra deres markeder og dermed sikre virksomhedens fortsatte eksistens.

Et helhedsorienteret overblik

Det er udfordrende. Konteksten er som udgangspunkt global og nærmest altomfattende, og det er derfor svært at se, hvad der vil give mening for den enkelte virksomhed. Bæredygtighed er komplekst, uoverskueligt og usikkert, og det kan virke uoverkommeligt ressourcekrævende at få overblik. Ingen ønsker at sætte en forretning på spil uden først at have skabt sig et gennemarbejdet og meningsfuldt beslutningsgrundlag. Der kan derfor let opstå frustrationer, og det kan være tillokkende for enten at tøve eller at gribe til lette løsninger.

Heldigvis har de fleste erkendt, at kompleksiteten ikke kan ignoreres, og at det er nødvendigt at vælge en helhedsorienteret tilgang. Lette løsninger er ofte ikke dem, der skaber mest værdi i det lange løb. Vælger man som leder udelukkende at fokusere på ét tema, fx klima eller madspild, bliver man nemt ramt i nakken af et andet.

Når ledelsen skal sikre, at virksomheden er både konkurrence- og bæredygtig

Så hvordan kommer ledere videre, og hvordan sikrer de, at bæredygtighed ikke sætter virksomhedens konkurrenceevne over styr? Hvordan gør ledelsen, når den gerne vil se sin virksomhed i et samfundsperspektiv og vurdere bæredygtighed? Og i sidste ende hvordan kobler den sin konkurrenceevne med sin bæredygtighed, når nu de to hænger så tæt sammen og ofte er hinandens forudsætninger?

Konkurrenceevne handler om forretningsmodel, konkurrenter, pris, kvalitet osv., mens bæredygtighed bl.a. handler om værdier, stakeholdere og fakta om påvirkning af omgivelser. Det er to forskellige sæt af nøglebegreber og to forskellige, komplekse sammenhænge, som giver mening hver for sig. Det er derfor en god ide at se på virksomheden i de to forskellige perspektiver. FN’s verdensmål gør, at en virksomhed uden skelen til markedsvilkår og overlevelse, kan vurdere, hvorvidt dens aktiviteter er en del af løsningen og/eller en del af problemet. Når det står klart, kan man som ledelse træffe strategiske beslutninger, afhængigt af hvordan virksomhedens bæredygtighed spiller sammen med dens markedsvilkår og kan påvirke dens konkurrenceevne positivt og negativt.

Fremtidsudsigterne

Presset fra blandt andre forbrugere, b2b kunder, medarbejdere og investorer gør det bydende nødvendigt, at ledere i stigende grad fokuserer på, at konkurrenceevne og bæredygtighed må gå hånd i hånd, når der tænkes strategisk. Med en helhedsorienteret tilgang til, hvordan bæredygtighed kan integreres i forretningen, vil der om kort tid være flere og flere virksomheder, der har skabt deres egen, overbevisende bæredygtighedsfortælling. Virksomheder vil fremstå afklarede og i stand til at motivere tilvalg og fravalg ud fra både forretningsmæssige og samfundsmæssige betragtninger.

Hvilken type ledelse er I?

Ledere reagerer forskelligt på den nye dagsorden og kan groft deles op i fire arketyper.

Hvilken type er I? Læs artiklen og find ud af det


Keynote med Claus Frier om FNs verdensmål og ledelse

I FN er medlemslandene blevet enige om 17 mål, som skal sikre en bæredygtig udvikling i verden.

Men hvordan skal man i moderne virksomheder forholde sig professionelt til verdensmålene?


Det vil Sustainability Adviser Claus Frier fortælle om på Træfpunkt HR 2019. Claus har i mere end tyve år arbejdet med bæredygtighed i politik og i ledelse og har erfaret, hvor udfordrende det er for organisationer at skabe mening, overblik og beslutningsgrundlag, når det gælder bæredygtighed.

Hvad får du med hjem fra Keynoten?

  • En generel indsigt i FNs 17 verdensmål set i et forretningsmæssigt lys
  • En ny struktur på fortællingen om virksomhedens bæredygtighed
  • En introduktion til bæredygtighed som fælles ledelsesdisciplin på tværs af fag og organisation
  • Et bud på, hvordan du kan arbejde systematisk med bæredygtighed og konkurrencedygtighed
  • Illustrative eksempler

Det er onsdag d. 2. oktober Kl. 14.45 - 15.30 på Store Scene

Gratis adgang
Hent din adgangsbillet her

Læs mere om Træfpunkt HR 2019