Arbejdsmiljøet På Hjemmekontoret

Virksomheder overser arbejdsmiljøet på hjemmekontoret

Mængden af hjemmearbejdsdage er eksploderet i det seneste år, men langt de fleste virksomheder mangler at sikre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

 

Af Nikolaj Henum

 

Covid-tiden har i den grad skruet op for frekvensen af hjemmearbejde. Og selvom vaccinationsbølgen har skyllet mange tilbage på pinden – er antallet af hjemmearbejdsdage steget markant sammenlignet med før corona’en.

En ny undersøgelse gennemført af YouGov for Business Danmark viser, at 6 ud af 10 lønmodtagere har mulighed for at arbejde hjemmefra. Og at næsten halvdelen (47 procent) efter Corona’en har mere end en hjemmearbejdsdag ugentlig – og dermed er omfattet af reglerne i arbejdsmiljøloven og de lovpligtige arbejdspladsvurderinger.

Den øgede frekvens af hjemmearbejde er et aktiv for mange arbejdsgivere og arbejdstagere, men samme undersøgelse viser, at hele 62 procent af de danske lønmodtagere ikke har diskuteret med deres nærmeste leder om hjemmearbejdet udføres i dårlige arbejdspositioner ved køkkenbordet og sofaen eller om der er tilstrækkeligt lys og udluftning. Og det er et problem, mener Martin Kildgaard, administrerende direktør i fagforeningen Business Danmark.

Øget risiko for arbejdsskader

”Da Danmark lukkede ned i foråret 2021, og de fleste lønmodtagere blev sendt hjem for at arbejde, var der naturligvis ikke mange der tænkte på arbejdsmiljøregler i hjemmet, fordi tilstandene var lidt mere force majeure-agtige. Men nu er the ”new normal” kickstartet, derfor er det væsentligt at de hybride hjemmearbejdspladser indgår som et naturligt element, når virksomheder diskuterer arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet holder tilsyn med de lovpligtige  arbejdspladsvurderingerne”, siger Martin Kildgaard.

Og han tilføjer, at det er noget, som ikke skal negligeres.

”Det behøver ikke at være en længere udredning, hvor den respektive medarbejder får installeret et stort hævesænkebord i soveværelset i en i forvejen tætmøbleret lejlighed. Men det er væsentligt, at arbejdstager og arbejdsgiver indgår i dialog herom og sikre at medarbejderne får de mest gunstige arbejdsvilkår også når de arbejder fra egen matrikel,” siger Martin Kildgaard, og advarer samtidig om, at problemerne vil dukke op på den lange bane, hvis ikke vi gør noget.

”Vi ved, hvor meget det betyder, at man sidder ordentligt, har det rigtige lys mv. Meget er naturligvis individuelt, men bliver der ikke stillet skarpt herpå, vil vi opleve at der vil komme en stigning i antallet af arbejdsskader og dermed et øget sygefravær.”

 

Fakta fra Arbejdstilsynet

Arbejdsgiveren har ansvar for, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, og den ansatte skal medvirke hertil. Reglerne gælder som udgangspunkt, hvis man arbejder hjemme mindst en dag om ugen.

Her skal virksomheden:

  • Sikre at hjemmearbejdspladsen er indrettet korrekt, passende inventar, belysning, evt. ventilation mv.
  • Sikre at den lovpligtige arbejdspladsvurdering også omfatte hjemmearbejdspladser - skal laves hvert tredje år.