Fotolia_243624349_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Stramning af loven om seksuel chikane

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR

I 2018 har #Me-Too-kampagnen for alvor fået sat seksuel chikane på arbejdspladsen på dagsordenen, og det har nu medført en stramning af loven (ligebehandlingsloven), som er trådt i kraft 1. januar 2019.

Lovændringen får betydning på to områder.

For det første sker der en forhøjelse af det nuværende godtgørelsesniveau, således der fremover kan forventes godtgørelser, der er op til en tredjedel højere, end dem vi kender i dag.

Derudover har man i dag en praksis, der giver mulighed for, at der ved vurderingen af, om der foreligger seksuel chikane kan tages højde for omgangstonen på arbejdspladsen, men det kriterium bliver ikke længere en mulighed. Med lovændringen præciseres det derfor, at opfattelsen af, hvornår der er tale om seksuel chikane, skal være ens, og der skal ikke kunne refereres til, at man i den pågældende virksomhed eventuel måtte have en særlig uformel omgangsform / omgangstone.

Med den tidligere lov har arbejdsgiveren i dag allerede en pligt til at yde lige arbejdsvilkår for kvinder og mænd, og det omfatter også et forbud mod seksuel chikane. Man har dog med den nye lovændring ønsket at tydeliggøre dette forbud.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.