Jura_kontrakt_1.jpg

Original ansættelseskontrakt

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring originale ansættelseskontrakter

Spørgsmål

Skal man gemme den originale ansættelseskontrakt, eller er det tilstrækkeligt, at man har gemt en indscannet kopi?

Svar

En ansættelseskontrakt er en aftale indgået mellem arbejdsgiver og arbejdstager og regulerer ansættelsesforholdets vilkår og betingelser.

En kontrakt underskreven af begge parter er bindende, og det gælder uanset om der er tale om den originale kontrakt eller en indscannet kopi.

Man kan altså godt nøjes med at have en indscannet kopi, men man skal dog være opmærksom på, at såfremt den ikke er underskrevet, så kan der opstå diskussion om, hvilke vilkår der er aftalt. Og findes der i den situation en original kontrakt underskrevet (måske har medarbejderen gemt sin kopi), så vil det være den, der lægges til grund.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.