Jura_vægt.jpg

Mere jura fra Kromann Reumert

Hver gang i HR-chefen bringer Kromann Reumert aktuelle jura nyheder. Her kan du læse om følgende sager og domme fra Kromann Reumert:

  • Opsigelse af sekretær på barselsorlov var lovlig
  • Kvinde i fertilitetsbehandling opsagt i strid med ligebehandlingsloven
  • Østre Landsret har afgjort 14 sager om anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse