Jura_persondata_2.jpg

Loyalitetsforpligtelsen flytter plads

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Alle ansatte er bundet af en loyalitetsforpligtelse overfor deres virksomhed. Det grundlæggende princip om denne forpligtelse er hjemlet i markedsføringslovens § 19, og mange virksomheder refererer til bestemmelsen i kontrakter, i opsigelsesskrivelser, personalehåndbøger og andet.

Per 1. juli 2017 er det imidlertid sådan, at folketinget har vedtaget en ny markedsføringslov, idet der har været behov for en modernisering af loven for at sikre bedre beskyttelse af forbrugerne mod vildledning og aggressiv markedsføring, og samtidig understøtte en effektiv og fair konkurrence mellem virksomhederne til gavn for markedet og forbrugerne.

Dette har medført, at der er kommet en række nye paragraffer i markedsføringsloven, hvilket har gjort, at den tidligere § 19 nu fremover hedder § 23.

Det er dog ingen ændringer i ordlyden, så paragraffen kan bruges som tidligere.

Husk at det ikke er nødvendigt at ændre eventuelle ansættelseskontrakter på grund af denne ændring. Ifølge lov om ansættelsesbeviser har medarbejderen ikke krav på ny kontrakt, hvis ændringen skyldes en lovændring.

Ønsker I alligevel at gøre medarbejderne opmærksomme på dette ændrede forhold, kan en nem og praktisk løsning være at lave et enslydende brev til alle omfattede medarbejdere og så meddele dem ændringen samt gøre dem opmærksom på, at dette brev udgør et tillæg til deres ansættelseskontrakt. Et sådant brev behøver ikke indeholde medarbejderens navn og cpr-nummer, men I har som arbejdsgiver ansvaret for, at alle medarbejdere rent faktisk modtager tillægget.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.