Fotolia_165885554_Subscription_Monthly_M_web.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Længe ventet ferieforslag er nu offentliggjort

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Som vi flere gange har annonceret, har et ferielovsudvalg skulle kigge på, hvordan man kunne modernisere ferieloven og gøre den i overensstemmelse med EU-regler.

Nu har ferielovsudvalget fremlagt deres forslag til regeringen, og vi kan her løfte sløret for de overordnede ideer.

  • Ny ferielov skal gælde fra 2020.

  • Der indføres ”samtidighedsferie”, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie i samme periode (hver måned optjenes fortsat 2,08, som så kan afholdes fra måneden efter).

  • Ferieloven hjemler fortsat 25 feriedage om året.

  • Man optjener ferie i perioden 1. september til 31. august, men kan udover de 12 måneder afholde ferien indtil 31. december i samme år, hvilket giver større fleksibilitet ved afholdelse.

  • Der er også forslag til en overgangsordning, således, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke kommer til udbetaling, når ny ferielov træder i kraft, men derimod ”indefryses” og kommer til udbetaling, når man fratræder arbejdsmarkedet.

Læs mere om forslaget her

DET SKAL FOR GOD ORDENS SKYLD ANFØRES, AT OVENSTÅENDE FORSLAG KUN ER UDTRYK FOR UDVALGETS ARBEJDE. FORSLAGET SKAL NU BEHANDLES I DET POTITISK SYSTEM, OG FØRST NÅR NY FERIELOV ER VEDTAGET I FOLKETINGET, ER REGLERNE GÆLDENDE.