Jura_persondata_2.jpg

Krav om pension?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Der er mange, der tror, at alle medarbejdere har krav på at få indbetalt til en pensionsopsparing fra deres arbejdsgiver, men der findes ingen lovkrav om dette.

Man har derfor kun krav på pension, hvis det er aftalt i éns ansættelseskontrakt, eller man er omfattet af en overenskomst, der giver ret til pension.

Endvidere vil der ofte i den konkrete aftale være bestemmelser om, hvor længe man skal have været ansat for at have ret til pension.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.