Fotolia_211443771_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Jobansøgninger på mail er ok

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Der har blandt mange HR-folk og i pressen været talt/skrevet om, at man på grund af den nye databeskyttelsesforordningen ikke længere må sende jobansøgninger pr. mail. Det er imidlertid ikke rigtigt.

Datatilsynet har endeligt slået fast, at der ikke er noget problem i at modtage ansøgninger på mail, så længe de ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, hvilket de jo sjældent gør. Det er dog vigtigt at huske, at selvom du må modtage dem, så er kravet selvfølgelig fortsat, at ansøgningerne håndteres forsvarligt, når først man har modtaget dem.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.