Ferieåret_WEB.jpg

Hvordan bliver det nye ferieår?

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR

Det er sikkert kun de færreste, der ikke har hørt snak om, at en ny ferielov er på vej, men for mange kan det måske stadigvæk være svært at vide, hvad det betyder for den måde, vi har holdt ferie på i mange år. Hermed tænkes jo primært på, hvad der egentligt sker med det optjeningsprincip, vi kender, og som nu der snart bliver til et samtidighedsprincip, og derudover et ferieår, der tilsyneladende holder flyttedag fra maj til september.

Lad os prøve at sætte ord på de to begreber:

Samtidighedsferie
I dag er det sådan, at vi optjener ferie i et år og afholder den i det næste. Altså for at illustrere med et eksempel, så har alle mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i hele eller dele af 2017 optjent et vist antal feriedage, som kan afholdes i perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Tanken med samtidighedsferie er, at vi går væk fra dette forskudte feriebegreb, og i stedet optjener og afholder ferie sideløbende. Det betyder altså, at optjeningsår og ferieår kommer til at køre parallelt

Dette kan illustreres med følgende eksempel: En medarbejder arbejder ved arbejdsgiver X. Da det nye ferieår starter 1. september 2020 har medarbejderen 0 feriedage. Når september måned er gået, har han optjent 2,08 dage, der nu står og venter på, at han afholder dem. Afholdes de trækkes de fra, men ellers står de og venter. Når oktober er slut, har han optjent 2,08 dage mere, således der nu står 4,16 dage. Hvis vi nu forestiller os, at han i starten af november holder 3 feriedage, ja så sænkes hans ”feriekonto” nu til 1,16 dage, og dette princip vil så fortsat gøre, at vedkommende løbende optjener /afholder.

Nyt ferieår
Med den nye ferielov ændrer vi ikke kun på optjeningsprincippet. Ferieåret, som vi har været vant til starter 1. maj, holder nu flyttedag og starter i stedet 1. september. Det betyder altså, at optjeningsåret fremover kommer til at ligge fra 1. september til 31. august året efter. Afholdelsesåret starter selvfølgelig også 1.september, men løber nu helt hen til 31. december. Tanken med at have en 12 måneders optjeningsperiode og en 16 måneders afholdelse er nemlig, at man dermed får større fleksibilitet som medarbejder, men samtidig gives der jo også tid til, at man kan afholde det sidst optjente ferie.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en rigtig god grafik, der illustrere både det nye optjeningsprincip og det kommende ferieårs placering. Klik her og få et godt overblik selv - ELLER BRUG DEN, NÅR DU SOM HR-ANSVARLIG HAR TIL OPGAVE AT GIVE VIRKSOMHEDENS MEDAREBJDERE ET OVERBLIK OVER DE TO NYE FERIEFORHOLD. 


Bemærk
Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, men en overgangsordning betyder allerede nu, at der er ting, der ændrer sig. Se her hvilke datoer der er i spil i overgangsordningen.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.