Jura_barns_sygedag.jpg

Hvor længe har man ret til
barns første sygedag?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring barns første sygedag.

Spørgsmål:

I vores personalehåndbog står der, at en medarbejder har ret til barns første sygedag, men i sidste uge meldte én af sekretærerne, at hun holdt barns første sygedag, fordi hendes søn var snottet. Vi ved, at han er 16 år. Kan det være rigtigt?

Svar:

Barns første sygedag er ikke noget lovbestemt, men derimod noget man som medarbejder kan have ret til via overenskomst eller aftale. Vi har derfor ikke nogle regler, vi kan bruge til at besvare dit spørgsmål.

Hvis jeres virksomhed er omfattet af en overenskomst, så vil du typisk kunne finde svaret på dit spørgsmål der. En overenskomst regulerer nemlig typisk, hvor gammelt barnet må være, hvilke børn man har retten til at holde fri for, om man har én eller flere barns sygedage, og eventuelt også om der er et max på antallet af dage.

Hvis I derimod ikke har en overenskomst, så må I kigge på, hvad I har skrevet i jeres kontrakter, personalehåndbog eller andet. Har I ikke reguleret spørgsmålet der, må I kigge på, hvad der normalt er kutyme hos jer. Og i sidste ende må eventuel tvivl jo komme medarbejderen til gode.  

Tip: Er du i en ikke-overenskomstdækket virksomhed og giver medarbejderne nogle ekstra goder, så husk at skriv præcist, hvad der gælder. Det gælder blandt andet også i forhold til barns første sygedag og feriefridage.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.