Jura_paragraf_hammer.jpg

Hvilke dage er helligdage?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring helligdage. 

Spørgsmål:

Vi er kommet i tvivl om, hvilke dage der er helligdage i Danmark. Nogle er vi klar over, mens andre er vi uenige om. Kan I afklare, hvad der gælder?

Svar:

Vi har i Danmark en række helligdage, hvor man som udgangspunkt har fri fra arbejde. De officielle helligdage i Danmark er:

 • Nytårsdag (1. januar)
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • Anden påskedag
 • Store bededag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • Anden pinsedag
 • Første juledag (25. december)
 • Anden juledag (26. december)

I nogle virksomheder har man også fri 1. maj, grundlovsdag, 24. december og 31. december. Disse dage er dog ikke hjemlet lovgivningsmæssigt, og man har som medarbejder derfor kun fri, hvis man er omfattet af en aftale eller overenskomst, hvori dette er fastlagt, eller hvis det har været en fast kutyme i virksomheden i mange år.

Det, at man har fri på helligdage, er imidlertid ikke helt det samme, som at man har ret til løn på helligdage. Udgangspunktet her er, at man som månedslønnet har frihed med løn på helligdage, hvorimod man som timelønnet ikke automatisk har frihed med løn på helligdage.

For de timelønnede gælder det dog, at de fleste kollektive overenskomst fastsætter regler om betaling af løn ved en søgnehelligdag, og ellers kan det være fastlagt i ansættelsesaftalen.  Er man ikke omfattet af overenskomst eller har en aftale om søgnehelligdagsbetaling, vil man derfor som timelønnet ikke have ret til løn på helligdage.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.