Adobestock 140124831 (1)

Husk ”fuld løn” ved ferieberegning for personer på barsel i indefrysningsperioden!

Af Mette Nørlem // cand.jur., DANSK HR

Med den nye ferielov er alle klar over, at vi næste år 1. september skal beregne og indefryse feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det sker på den måde, at arbejdsgiver beregner 12,5 procent af alle medarbejders optjente løn i perioden.

Men hvad med dem, der er på barsel i denne periode?

Hvis man i hele eller en del af perioden er på barsel i ”indefrysningsperioden” og INGEN løn får, så optjener man heller ingen feriepenge til indefrysning. Hvis man derimod i hele eller en del af perioden får HEL eller DELVIS løn, så skal du som arbejdsgiver beregne de indefrosne feriepenge på baggrund af den sædvanlige løn, medarbejderen modtog i de seneste 4 uger, hvor vedkommende fik fuld løn.

Årsagen til dette er, at en medarbejder på barsel ville have optjent ”fulde” feriedage, hvis vedkommende fik hel eller delvis løn, og derfor skal det også ske i denne overgangsperiode.

Når dette kan give (administrative) udfordringer, så er det, fordi det muligvis kan betyde, at du manuelt skal indtaste disse oplysninger i dit lønsystem, for selv om lønsystemet automatisk kan beregne feriepenge, så vil det jo ske af det ferieberettigede beløb, og det vil jo i dette tilfælde være for lavt.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridisk sagsbehandling.