Jura_vacation.jpg

Har du styr på ti væsentlige forhold omkring den 6. ferieuge?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Mange mennesker har i dag ret til den 6. ferieuge, men det er ikke altid, at det er fastlagt, hvad der helt præcist gælder for denne ferieret. Derfor får du her input til, hvordan du får styr på reglerne.

Alle danske lønmodtagere har efter den (nuværende) ferielov ret til 5 ugers ferie og et optjeningsprincip sikrer i dag, at vi kan holde ferie med løn. Disse regler er meget omfattende beskrevne, men vi kan ikke bruge dem som fortolkning af den 6. ferieuge, for den uge er ikke omfattet af loven.

Den 6. ferieuge er nemlig ikke lovbestemt, men derimod noget man som medarbejder kan have ret til via overenskomst eller aftale.

Den 6. ferieuge dukkede først op i det danske overenskomstsystem, og i dag har næsten alle medarbejdere omfattet af en overenskomst ret til den 6. ferieuge.

Hvis jeres virksomhed er omfattet af en overenskomst, så vil du typisk kunne finde svar på dine spørgsmål der, såsom skal have en vis anciennitet for at have ret til den, hvordan man kan afholde feriedagene, hvad der sker, når man forlader virksomheden og mange andre ting.

Hvis I derimod ikke har en overenskomst, så må I kigge på, hvad I har skrevet i jeres kontrakter, personalehåndbog eller andet. Har I ikke reguleret spørgsmålet der, må I kigge på, hvad der normalt er kutyme hos jer. Og i sidste ende må eventuel tvivl jo komme medarbejderen til gode.

Har I ikke overenskomst, så anbefaler vi derfor, at I allerede ved indførelsen af de ekstra feriedage skriver, hvad der gælder hos jer. Og husk, når I giver noget ekstra til medarbejderne, kan I opstille de nærmere betingelser, dog selvfølgelig uden at forskelsbehandle eller overskride andre lovregler.

Hvis I indfører ekstra feriedage, foreslår vi, at I tager stilling til følgende:

  1. Hvem i virksomheden har ret til de ekstra feriedage?

  2. Skal man have en vis anciennitet, før man får retten?

  3. Hvordan optjener man feriefridage?

  4. Hvad betyder det for antallet af feriefridage, hvornår på året man starter i jobbet?

  5. Hvordan skal feriefridage holdes? (tid på året, samlet eller enkeltvis eller andet)

  6. Hvem bestemmer, hvornår feriedagene skal afholdes?

  7. Bruges feriefridagene før den optjente ferie efter ferieloven?

  8. Kan man få udbetalte ikke-afholdte feriefridage?

  9. Hvad sker der med ikke-afholdte feriefridage, hvis man stopper i virksomheden?

  10. Kan feriefridage tvinges afholdt i en opsigelsesperiode?

Bemærk: Listen er ikke udtømmende, men den er udtryk for de ti punkter, der typisk giver anledning til de fleste uenigheder, men husk at det også er relevant, at I overvejer, om der er andre væsentlige forhold hos jer, som I bør have med.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.