Fotolia_169233327_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Har du styr på det psykiske arbejdsmiljø? 

Af Cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor, DANSK HR

Som et af de første lande i verden, får Danmark en bekendtgørelse, der dækker hele området for det psykiske arbejdsmiljø.
Bekendtgørelsen stiller ikke nye krav, men bidrager til at gøre det tydeligt for arbejdsgiverne, hvad man som virksomhed skal være ekstra opmærksom på. 

Skal du arbejde systematisk og målrettet med at forebygge problemer indenfor det psykiske arbejdsmiljø, så er bekendtgørelsen et godt sted at starte.
Det er nemlig altid arbejdsgiverens ansvar at få tilrettelagt arbejdet således, at det kan udføres forsvarligt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen indeholder:

  • Beskrivelse af stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og sexuel chikane
  • Arbejdsrelateret vold

Du kan orientere dig i bekendtgørelsen ved at klikke her

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridisk sagsbehandling.