Jura_kontrakt_1.jpg

Giv tidsbegrænsede ansatte eller medarbejdere ansat på deltid samme rettigheder

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Husk at der findes regler, der sikrer, at personer i tidsbegrænsede stillinger samt personer på deltid har krav på de samme ansættelsesvilkår som sammenlignelige fastansatte medarbejder. Dette gælder dog kun, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i, at ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, eller at man er deltidsansat, og hvis forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive (saglige) forhold.

Hvis man skal se, om forbuddet er overtrådt, skal en deltids- eller tidsbegrænset ansats ansættelsesvilkår sammenlignes med en tilsvarende fastansat medarbejder. En sammenlignelig fastansat medarbejder defineres som udgangspunkt, som én der er ansat i samme virksomhed og udfører samme eller tilsvarende arbejde.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.