Jura_vægt.jpg

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring forlængelse af en tidsbegrænsede ansættelse:

Spørgsmål:

Vi har en medarbejder ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, men nu kunne vi godt tænke os at forlænge den tidsbegrænsede ansættelse. Kan vi det, og hvor mange gange må man forlænge?

Svar:

Udgangspunktet for et ansættelsesforløb er, at det er tidsubegrænset, men det kan selvfølgelig sagtens aftales, at et ansættelsesforhold ophører på et på forhånd fastsat tidspunkt, når en opgave er løst eller en begivenhed er overstået.

Alle ansættelsesretlige love gælder også for tidsbegrænsede ansættelsesforhold, men derudover findes der regler, der skal forhindre forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte sammenlignet med tidsubegrænset ansatte. Disse regler er hjemlet i lov om tidsbegrænset ansættelse.

I denne lov findes også regler vedrørende gentagne fornyelser af tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Det fremgår, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold ikke må ske, hvis ikke fornyelsen er begrundet i objektive (saglige) forhold.

Typiske saglige og objektive forlængelser kan være, at øvrige medarbejderes barsel, sygdom eller orlov forlænges, at det projektarbejde, som den tidsbegrænsede ansatte var ansat til at færdiggøre, af uforudsete årsager ikke er afsluttet, at en opgave trækker ud eller andet.

Som tommelfingerregel vil man kunne sige, at objektive kriterier er forhold, som virksomheden ikke umiddelbart har indflydelse på, mens det omvendt kan siges, at det som udgangspunkt næppe vil være sagligt, hvis forlængelsen blot skyldes almindelige driftsmæssige forhold hos arbejdsgiveren. Med andre ord er det ikke medarbejderen, der skal bære ansvaret for den usikkerhed, der kan være i, hvor mange medarbejdere man har brug for på kort sigt.

Konsekvensen af at en forlængelse ikke anses for at være sket på baggrund af objektive kriterier er, at medarbejderen anses for at være tidsubegrænset ansat. Dermed fratræder medarbejderen ikke automatisk men har krav på normalt opsigelsesvarsel, saglig opsigelsesgrund og anciennitet beregnet fra starten af det første ansættelsesforhold.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.