Jura_paragraf.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Færre G-dage til arbejdsgiverne

Den 1. juli 2017 træder der nye regler i kraft for udbetaling af G-dage. Reglerne har hidtil hjemlet, at arbejdsgivere skal betale dagpenge (såkaldte g-dage) de første tre dage, såfremt medarbejderen afskediges, er dagpengeberettiget og står uden arbejde efter fratrædelsen.

Efter den 1. juli 2017 skal arbejdsgiveren kun betale to G-dage ved afskedigelser uanset hvordan og hvor længe medarbejderen har været ansat.

I 2015 blev der indført en særlig overgangsordning med det formål at udfase G-dage for kortidsansættelser under tre måneder. Disse regler ophæves nu, hvorefter de nye regler om to G-dage gælder for alle ansættelsesforhold uanset længde.

 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering