jumpstory-download20190806-070445_WEB.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Er du klar til besøg af Datatilsynet?

Af Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor, DANSK HR 

Den 2. juli offentliggjorde Datatilsynet hvilke fire temaer, som de vil fokusere på i deres planlagte tilsyn. De fire temaer er listet nedenfor:

  • Databehandlere
  • Den daglige overvågning
  • Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Automatiske afgørelser og profilering

Særligt temaet omkring ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor såvel databeskyttelsesretlige og ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har stor betydning for behandling af personoplysninger, som der dagligt sker på arbejdspladser og i fagforeninger, som Datatilsynet skriver i deres nyhed.

Fokus for Datatilsynet, under teamet Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, er at se nærmere på de oplysninger, som bliver indsamlet, når en medarbejder rekrutteres. Derfor skal du som arbejdsgiver være opmærksom på de persondata, som du modtager i forbindelse med rekrutteringer. Du kan opbevare data så længe, at det er relevant for dig som arbejdsgiver, og der samtidig er et sagligt formål. Udgangspunktet er derfor, at du sletter oplysninger på de ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse. Hvis du ønsker at gemme oplysninger om ansøgere, kan du indhente samtykke fra kandidaterne. Du kan også gemme oplysninger, hvis der er risiko for, at der bliver rejst en eventuel sag om fx diskrimination. I den situation har du som arbejdsgiver behov for at dokumentere, hvad der er foregået i forløbet.

Et andet emne under temaet, er kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere og hvorvidt arbejdsgiver sikrer opfyldelse af oplysningspligten? I dag er der en lang række digitale arbejdsredskaber, der giver arbejdsgiver mulighed for at kontrollere og overvåge den enkelte medarbejders adfærd og bevægemønster på arbejdspladsen. Som arbejdsgiver skal du sikre, at du har overholdt din oplysningspligt ved anvendelse af kontrolforanstaltninger.

Du kan læse mere om ansættelsesforhold og databeskyttelse i Datatilsynets vejledning, som er uundværlig, når du arbejder indenfor HR og arbejdsret.

Link til nyhed