Jura_hammer.jpg

Elever (fuldt) omfattet af overenskomst

Af Mette Nørlem, Chief of Staff, DANSK HR

De fleste virksomheder i dag ved, at hvis man ansætter en elev, så skal vedkommende have løn ifølge overenskomst.

Det gælder også selv, om virksomheden i øvrigt ikke er overenskomstdækket.

Derimod har der været tvivl om, hvorvidt eleven også havde krav på andre lønelementer og ansættelsesvilkår i overenskomsten. Dette spørgsmål er nu afgjort endeligt af Højesteret, som har fastslået, at alle elever – uanset om virksomhed eller elev er omfattet af overenskomst eller ej – kan gøre krav på alle vilkår og goder i den overenskomst, som du nu qua deres elevforhold hører ind under.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.