09_Databehandleraftaler.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Databehandleraftaler – bud på en standard-databehandleraftale

Den virksomhed eller person, der behandler persondata, er i lovens forstand dataansvarlig. En dataansvarlig har dog lov til at overlade det til en anden at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Det kan være lønudbetaling, HR-system, test fra rekrutteringssituationer eller meget andet.

Den, der derefter udfører databehandlingen for den dataansvarlige, kaldes databehandler.

Når den nye forordning træder i kraft, påhviler det den dataansvarlige at sørge for, at der er indgået skriftlige databehandler-aftaler med alle databehandlere, virksomheden benytter.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning og et par værktøjer til udformningen af disse aftaler:

Kilde: Datatilsynet