Fotolia_219823214_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Begge forældre har nu ret til sorgorlov

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

En ny lov giver fra 1. februar 2018 begge forældre eller adoptivforældre ret til sorgorlov, hvis deres barn dør kort efter fødslen. Tidligere var det kun mødrene og den ene af adoptivforældrene, der havde denne ret.

Ifølge den nye lov har begge forældre ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Fraværet skal varsles over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.