Jumpstory Download20200909 084042 WEB

Arbejdsfordeling for private virksomheder

Af Cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor, DANSK HR

 

Parterne på arbejdsmarkedet har sammen med regeringen indgået aftale om arbejdsfordeling for private virksomheder. Formålet er at undgå afskedigelser som følge af CORONA situationen. Aftalen betyder, at man midlertidigt indtil 31. december kan etablere arbejdsfordeling med en maksimal varighed på 4 måned. Den nye ordning giver mulighed for, at arbejdsgiver kan etablere arbejdsfordeling efter denne midlertidige ordning. Hvis medarbejdere ikke ønsker at deltage i ordningen, må arbejdsgiver beslutte om medarbejderen skal forsætte i virksomheden eller afskediges. Denne midlertidige ordning vil ikke påvirke den nuværende retstilstand og fortolkninger for den eksisterende ordning for arbejdsfordeling. Samtidig sker der midlertidig suspension af forbrug af dagpenge, som reducerer konsekvenserne i dagpengesystemet for dem, der er omfattet af arbejdsfordelingen. Samtidig gives der større fleksibilitet mellem tid med arbejde og ledighed, så tid med ledighed skal mindst udgøre 20 procent og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

 

Ordningen er et supplement til allerede eksisterede ordning for arbejdsfordelingsordning, hvor parterne opfordrer til at anvende den midlertidige ordning. Læs aftalen her

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridisk sagsbehandling.