Adobestock 328819549 Intro Til Lovside WEB

Coronavirus (COVID-19): De ansættelsesretlige konsekvenser

Det er klart for alle, at vi står i en helt usædvanlig situation, som kan få store og langvarige konsekvenser for samfundet og de enkelte medarbejdere. På den baggrund søger folketinget hele tiden løsninger, der kan afhjælpe de mest negative konsekvenser.

Hos DANSK HR forsøger vi hele tiden at holde dig ajour på, hvad der sker på området, så du kan her løbende følge med i de tiltag, der fremsendes og eventuelt efterfølgende vedtages.

Lovforslag 161: Udskydelse af ferie

Lønkompensationsordningen bliver nu mere fleksibel

Refusion af sygedagpenge fra første sygedag

Betalingsudskydelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Trepartsaftale om lønkompensation

Midlertidig lov om arbejdsfordeling

 

Mere om Coronavirus (COVID-19):

Coronavirus: What should HR be doing?

Webinar om de HR-mæssige konsekvenser

Kun for medlemmer:

LIVE med DANSK HR: Dagens HR-håndsretning i en krisetid
Online netværksmøde hvor vi hver dag kl. 11.00 sætter fokus på aktuelle HR-emner relateret til Coronasituationen og du kan komme i dialog og udveksle erfaringer med de andre medlemmer.

LIVE-chat med juristen
Her kan du stille spørgsmål og høre svarene på både egne og andres ansættelsesretlige spørgsmål i forhold til coronasituationen.

Internationale HR- og ledelses webinarer
I samarbejde med den internationale Business School Hult Ashridge Executive Education

Checkliste til aftaler om nedgang i løn under Corona