Fotolia_79565213_Sociale medier.jpg

P R E S S E M E D D E L E L S E

København, den 28. december 2020

Nyt online spil tager kampen op med udfordringerne ved høj personaleomsætning hos danske virksomheder

Start-up-virksomheden Knowie så dagens lys i foråret 2020, hvor den lancerede sit nye online spil, et sjovt og underholdende digitalt værktøj, der kan anvendes i forbindelse med opstartsprogrammer for nye medarbejdere i virksomheden eller til at styrke, udvikle og forbedre sammenholdet hos eksisterende medarbejdergrupper. Via spillet får alle i teamet på ganske få dage øget viden og kendskab til hinanden og den nye medarbejder bliver hurtigt en del af teamet i sit nye job. Siden august måned i år har cirka 110 virksomhedsteams gennemført spillet, hvilket svarer til 800 personer. Spillet kan spilles på alle typer af devices – pc, iPad, mobil - med 4-10 deltagere pr spil. Spillet er netop udkommet i en engelsksproget version.

 

 

Cirka 800.000 (*) danskere skifter job hvert år – oftest pga. dårlig arbejdskultur og mangel på socialrelationer

Grundlæggeren af Knowie, Kalle Clausen-Bruun, har en baggrund indenfor erhvervspsykologi. Han har derudover mange års indgående erfaring fra sit arbejde med data og dashboards og var i sin tid med til at stifte en af Danmarks største teambuilding virksomheder KbhTeambuilding. Nu har han taget sin erfaring fra de fysiske teambuilding øvelser og dataindsigt ind i den digitale verden. Men det handler stadigvæk om samspillet mellem mennesker på en given arbejdsplads og om hvordan, man via digitale værktøjer kan skabe og udvikle effektive teams, styrke samarbejde hos medarbejderne og frem for alt sikre, at medarbejderne trives og bliver længere i deres job. Fakta fra amerikanske undersøgelser (jf. kilder) viser, at cirka 38% forlader deres job delvist pga. en dårlig arbejdskultur eller manglen på at høre til på arbejdspladsen. Online spillet Knowie kan netop være et af værktøjerne til at nedbringe antallet af opsigelser, sygefravær og minimere tiden, det tager nye teams eller teams med mange personer at finde rytmen. Kalle Clausen-Bruun founder af Knowie forklarer:

- Jeg har altid interesseret mig for at hjælpe virksomheder med at skabe og udvikle et godt samspil mellem deres medarbejdere. Ofte har virksomhederne brug for at styrke samarbejdet hos eksisterende teams eller sørge for at en ny medarbejder hurtigt bliver godt integreret i teamet og i virksomheden. Kulturen på en arbejdsplads eller i et givent team er altafgørende for om den enkelte medarbejder trives og bliver i sit job. Undersøgelser viser, at 25 % af alle nyansatte i gennemsnit forlader deres nye job inden for det første år. Og hele 22 % forlader deres nye job inden for de første to måneder. (Kilde: Bogen; ”Onboarding”, af Christian Harpelund og Morten Højberg, 2016). Mange udtrykker, at det er manglende trivsel, som gør, at de vælger at forlade deres job. Virksomhederne mangler i dag et godt digitalt værktøj med fokus på den sociale dimension i onboardingen af nye medarbejdere, og jeg håber, at Knowie netop vil være et godt supplement til deres eksisterende onboarding programmer.

Kalle Clausen-Bruun, Founder Knowie

Knowie et sjovt og godt online værktøj til ledere der vil styrke de sociale relationer hos medarbejderne

Med de markant høje tal for hvornår og hvorfor, man i gennemsnit forlader sit job, giver det rigtig god mening at de danske virksomhedsledere sætter øget fokus på den sociale kontakt mellem medarbejderne. Kalle Clausen-Bruun kommenterer:

 - Med vores online spil Knowie skærpes den sociale kontakt på arbejdspladsen og medarbejderne og teamet bliver en del af et underholdende spil, som kører over fem dage. Planen er fremadrettet at udvikle flere spil, således, at det bliver et værktøj, der kan bruges kontinuerligt. I Spillet får man stillet spørgsmål om hinanden om livet på arbejdspladsen og skal bl.a. gætte sjove detaljer om hinanden. Og der er faktisk en dobbelt gevinst at hente ved at spille Knowie. De hjemmearbejdende medarbejdere får en sjov ting at se frem til, når de dagligt skal spille spillet i løbet af de fem dage spillet varer, men derudover så lærer medarbejderne hinanden langt bedre at kende. Kollegaer man til dagligt ikke rigtigt har talt med eller ikke kender særligt godt, får man nu ny viden om og kendskab til, hvilket uden tvivl er med til at styrke samarbejdet og de sociale relationer.

(*) Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, 2016.

 

Eksempler på spørgsmål hos online spillet Knowie

 

I en corona tid, hvor vi arbejder sammen på afstand, skal vi huske teamånden og den sociale kontakt

Som en konsekvens af den verdensomspændende corona pandemi har mange virksomheder måtte sende medarbejderne hjem og lade dem arbejde hjemmefra i længere perioder ad gangen og med den seneste udvikling i epidemien tyder meget på, at det at arbejde hjemmefra fortsat vil være aktuelt for rigtig mange mennesker. Det kan være svært at fastholde den gode teamspirit, når teamet sidder hver for sig og det er derfor vigtigt, at virksomhederne fortsat husker at støtte op omkring deres medarbejdere, som nu skal være produktive og velfungerende i en helt ny hverdag. Netop dette kan det digitale spil Knowie være med til hjælpe de mange virksomhedsledere med. Kalle Clausen-Bruun udtaler:

- Det kan være en udfordring for virksomhedslederne at sikre, at teamet bevarer kontakten og sammenholdet i en tid, hvor vi ikke må forsamles til møder med fysisk teambuilding og hvor ens medarbejdere måske arbejder hjemmefra og dermed ikke har den daglige sociale kontakt og nærhed med kollegaerne. Og faktum er, at mange savner den daglige snak ved kaffemaskine eller frokosten i kantinen. Jeg er derfor overbevist om, at alt hvad vi kan gøre sammen på de digitale platforme, er af stor betydning for medarbejdernes fortsatte trivsel og glæde i hverdagen. Vores online spil Knowie kan forhåbentlig være med til at afhjælpe det sociale tomrum, som mange oplever i forbindelse med at være nødt til at arbejde hjemmefra.

 

Læs mere om Knowie på https://knowie.dk/

 

For yderligere oplysninger og evt. interview, kontakt venligst:

Telefon: +45 3141 1077 / Mail: kalle@knowie.dk

 

Øvrige kilder:

Randstad US undersøgelse, august 2018  

Harward Business Review artikel, december 2019 “The Value of Belonging at Work”

 

Fakta om Knowie

  • Spillet spilles over fem dage og det tager cirka 2-5 minutter om dagen at deltage i spillet
  • Spillet kræver ingen installation og kan spilles på alle devices og browsere
  • Undervejs i spilleperioden får man spændende statistikker og sjov feedback
  • Spillet kan spilles af et ubegrænset antal personer, men det anbefales, at man spiller 4-10 personer pr spil
  • Spillet koster kr. 49,00 pr person ex. moms. Til sammenligning koster en teambuilding dag cirka kr. 150,- / person og har ofte også et opstartsgebyr