Martin WEB

Martin Kildgaard Nielsen, administrerende direktør i Business Danmark

 

P R E S S E M E D D E L E L S E

Business Danmark, pressemeddelelse 15. marts 2022

Lønmodtagere: Covid-19 har gjort vores arbejdsliv mere fleksibelt

 

I næsten to år har pandemien hærget danskernes arbejdsliv, og tvunget dem til at arbejde hjemmefra. Det har uden tvivl været en kæmpe udfordring for mange – men det har også givet os en fleksibilitet, som vi i den grad efterspørger, viser ny undersøgelse gennemført af Userneeds for Business Danmark. Næsten hver tredje dansker (28 procent) føler, at deres arbejdsliv er blevet mere fleksibelt i kølvandet af Corona’en.


Corona’en har været vores fjende nummer et, men de seneste to års mareridt har helt sikkert også givet os nogle konstruktive erfaringer.


Hjemmearbejde er næsten blevet hvermandseje, og for mange er det blevet en integreret del af deres arbejdsuge. I en privat husholdning er der mange gøremål og ikke mindst en logistikkabale, der skal gå op hver eneste dag – særligt i børnefamilier, og i det lys er det positivt, at hele 35 procent i alderen 18-34 år føler, at de har fået et mere fleksibelt arbejdsliv post corona, fortæller Martin Kildgaard Nielsen,
administrerende direktør i Business Danmark.


Selvsamme undersøgelse viser, at to tredjedele af danskerne finder fleksibiliteten, ved at kunne møde og gå inden for et givent tidsinterval, som værende væsentligt, mens kun syv procent finder det uvæsentligt. Det er blot et eksempel på fleksibilitet, men samtidig en generel indikator for, hvor vigtigt begrebet er for medarbejderne, mener han.

Det er en afgørende faktor, at arbejdsgiverne tager erfaringerne fra covid-tiden med sig fremadrettet og ikke negligere den frihed under ansvar og fleksibilitet, som medarbejderne har vænnet sig til i de seneste to pandemi-år. I det seneste årti og ikke mindst under coronaen er vores arbejdsliv og privatliv smeltet endnu mere sammen, og for at det skal fungere optimalt, er netop fleksibilitet blevet en altafgørende faktor, forklarer Martin Kildgaard Nielsen.

 

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 14 – 19 januar 2022 blandt et repræsentativt udvalg af Userneeds panel. I alt har 1200 personer 18+ besvaret undersøgelsen

 

For yderligere information venligst kontakt Michael Krag-Svendsen: 2637 6117