Mere om Keynotes 


Onsdag den 25. september

 

Kl. 10.00 - 10.45, Store Scene:

Et opgør med det ukritiske forbrug af, ikke bare vores egen, men også - og måske især - hinandens tid

Indlægsholder: Jens Broch, CEO i Sunset Boulevard

Under tilblivelsen af vores 4 dages arbejdsuge er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det er at stille os kritiske overfor gamle, fastlåste spilleregler og antagelser. Plejer er død! Helt og aldeles... For mig handler den 4 dages arbejdsuge om lige netop det. Mange regler, arbejdsgange og opgaver er forældede og udtryk for et ultrakonservativt syn på arbejdsmarkedet. Det er tid til, at vi gør op med forestillingen om, at tid er et udtryk for værdi. Tid er vigtigt, men primært fordi vi sjældent får den tilbage. Derfor er det for os utrolig vigtigt, at vi bruger den fornuftigt. Vi kan opnå BÅDE HØJERE vækst og MINDRE arbejdstid, men det kræver at vi genopfinder måden vi arbejder på. Vi skal være kritiske forbrugere af hinandens tid, da denne ikke er en bundløs pool af psykisk overskud og grænseløs arbejdsglæde. Tværtimod. Tiden er begrænset, og den skal bruges effektivt.

I denne keynote deler Jens Broch:

    • Konkrete indspark og praktiske forslag til, hvordan vi gør op med den traditionelle arbejdsuge til fordel for både medarbejdertrivslen og bundlinjen.
    • Indsigt i, hvordan et adfærdsbaseret performancesystem kan øge trivsel og motivation blandt medarbejderne.
    • En opfordring til, hvordan og hvorfor vi konkret bør tage egen og andres tid langt mere alvorligt.

 Kl. 10.00 - 10.45, Lille Scene:

Alderen er aflyst

Indlægsholder: Foredragsholder, rådgiver og CEO hos PLU Consult, Pernille Lützhøft​

Forstå anden halvdel af arbejdslivet og skab mulighed for en livslang karriere til fordel for dine medarbejdere og for din virksomhed. Livsfaser er uafhængige af alder og for HR derfor et langt mere frugtbart grundlag for udviklingen af livslange karrierer.


Diversitet og inklusion er en prioriteret disciplin, som rapporteres på ESG. Indsigt i anden halvdel af arbejdslivet er langt billigere og mere attraktivt end bias og fyringer.

 Kl. 11.00 - 11.45, Store Scene:

Fremtidens HR - Sådan udnytter du AI's potentiale (og undgår faldgruberne)

Indlægsholder: Firstmover indenfor praktisk implementering af kunstig intelligens, Jesper Noer

Kunstig Intelligens er ikke længere en fjern fremtidsvision - den er allerede en integreret del af vores hverdags- og arbejdsliv. Men hvis det vanvittige tempo vi har oplevet de seneste par år, har efterlad dig forpustet og lettet forvirret, så er det helt forståeligt. Ikke desto mindre har du som HR-chef en unik mulighed for at gå forrest og vise hvordan kunstig intelligens kan bruges til at gøre arbejdslivet lettere, uden at gå på kompromis med ansvarlighed og etik.

I denne keynote ser vi nærmere på, hvordan AI kan optimere en HR-afdelings arbejdsgange gennem AI-automatisering og oplægget tager udgangspunkt i en hvordan en HR-chefs hverdag ser ud, hvis kunstig intelligens, er en del af værktøjskassen.

Du vil derfor gå hjem med en mere holistisk forståelse af Kunstig Intelligens' rolle i moderne HR og du vil have nye redskaber til at udnytte teknologiens kræfter og til at navigere udenom AI’s potentielle bagsider.

 Kl. 11.00 - 11.45, Lille Scene:

Mod eller noget rod?

Indlægsholder: Direktør for HR og Jura hos Det Kongelige Teater, Louise Lee Leth


Dette er ikke en fortælling om en dans på roser. Dette er ærlig fortælling om at lave HR i en organisation med traditioner, ambitioner, holdninger og store personligheder – både på og udenfor scenen. Skal man sætte skik på det kreative, eller kan der være orden i kaos? Det Kongelige Teater er som organisation kendetegnet ved mere at være en organisme end at være en klassisk statslig organisation med en tilhørende hierarkisk opbygning.

Teatret er fyldt med modsætninger, men er måske som sådan et billede på de udfordringer alle moderne virksomheder står med: Behovet for at tiltrække og give plads til dygtige, passionerede men også selvstændige og komplekse ansatte. Også på Det Kongelige Teater er der – i en tid med stadig mere fokus på forvaltning, kultur og resultater – behov for prioriteringer, retning, compliance og spilleregler. Mod forventning viser det sig dog, at det ikke behøver stå i modsætning til det kreative.

Den moderne virksomhed har brug for en mere dualistisk tilgang til HR, der på den ene side skal skabe fundament og rammer, og på den anden side skal have modet til mere frisættelse og måske til tider lade kaos herske for at skabe et bedre rum til at være menneske. I denne keynote vil du få et indblik i, hvordan dette blandt andet kommer til udtryk i HR-aktiviteter på det Kongelige Teater, og hvad det kræver af de HR-fagprofessionelle i organisationen.Kl. 13.00 - 13.45, Store Scene:

Nye’ medarbejdere? Regeneration vs. livscyklus

Indlægsholdere: Mia Thyregod Rasmussen, Lektor på Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

& Jakob Nørlem, Studielektor på Aalborg Universitet, Institut for Læring og Kultur

Får praksisser forbundet med at tage imod nye medarbejdere den opmærksomhed som de fortjener i jeres organisation? Med udgangspunkt i relevant forskning sætter denne keynote spot på, hvordan organisationens tilgang til nye medarbejdere indeholder kimen til større organisationsstrategiske overvejelser ift. udviklingen af regenerative modtagermiljøer og socialt bæredygtige organisationer.

 Kl. 13.00 - 13.45, Lille Scene:

Styrk lederes trivsel og resultater

Indlægsholder: Selvstændig ledelsesrådgiver og ekstern lektor på Aalborg Universitet, Jan Heiberg Johansen

Ledere i trivsel er bedre ledere, fordi det er vigtigt for både lederne, medarbejderne og virksomhedens resultater. Desværre er der ofte begrænset fokus på betydningen af lederes trivsel. I denne keynote, præsenterer Jan Heiberg ny viden og nye værktøjer om lederes trivsel.

Du kan få ny, praktisk viden om lederes trivsel baseret på en gennemgang af den internationale forskning. Du kan få tre digitale værktøjer, der gør det enkelt at arbejde med lederes trivsel. Værktøjerne er rettet mod den enkelte leder, ledelsesgruppen og virksomheden.Kl. 14.45 - 15.30, Store Scene:

De unge viser vejen til fremtiden

Indlægsholder: Kultursociolog, bestyrelsesmedlem, forfatter og foredragsholder, Emilia van Hauen

I en tid med lav arbejdsløshed og særlige udfordringer med at tiltrække og fastholde (især den unge) arbejdskraft, er fremtidens arbejdsplads og den hierarkiløse organisation i gang med at blive defineret. Ved at forstå og lære af de unge NU, får man et indblik i fremtidens gode relationer og fællesskaber, samt en ny måde at skabe balance og mening i livet. For Z’erne har en ny tilgang til hvad og hvornår et arbejde er - og ikke mindst hvad de vil med det.

Denne keynote giver dig tre vigtige redskaber til at lave kløften om til en generations-bro: Identitet: Hvem er du? Relationer: Hvordan er vi sammen? Hvordan er vores fællesskaber? Hvordan vil vi ledes? Bidrag: Hvad ændrer vi i verden? Du får tilmed indsigter i blandt andet, hvordan man tiltrækker de unge – og især talenterne og hvorfor fastholdelse er no-go for de unge.

 

 

Torsdag den 26. september

 

Kl. 10.00 - 10.45, Store Scene:

Is learning agility your competitive advantage?”

Indlægsholdere: Professor of Leadership i Hult EF Corporate Education Hult International Business School, Sona Sherratt

& VP People & Organizational Growth i GRUNDFOS, Sasca Luthi


Beyond positive market conditions, what makes an organization grow, strive or innovate? Learning agility is one key component. So, what explains that some organizations are more effective than others at learning? With the pace and scope of change we experience; it becomes evident that our ability to learn and adapt to changing conditions faster than others is a competitive advantage. In that context, our ability to engage with talents across the organization and shape progressive learning cultures is critical. In this keynote we will discuss how to enable such an environment and create the conditions for people and teams to drive their development, experiment and make intelligent failures.

OBS! På engelskKl. 10.00 - 10.45, Lille Scene:

Fremtidens lederskab og arbejdsliv – om menneskelige behov i teknologiske forandringer

Indlægsholder: CEO/Founder i Humtech, Grith Okholm Skaarup

Hvilke krav stiller det til os som mennesker, ledere og kollegaer, når teknologier som AI, chatbots og human robots bliver en stadig større del af vores ledelse og arbejdsliv? I denne keynote sætter Grith skarpt på de menneskelige behov i den teknologiske udvikling, ved at dykke ned i de aktuelle tendenser, som påvirker vores ledelse og arbejdsliv i dag og i fremtiden.

Igennem denne keynote, som en tour de force af forskning, trends, cases og personlige erfaringer, får du tilmed inspiration, viden og værktøjer til selv at gå ud og navigere mere bevidst, meningsfuldt og medmenneskeligt i dit liv, arbejdsliv og lederskab.Kl. 11.45 - 12.30, Store Scene:

Hvad skal vi med AI?

Indlægsholder: Direktør for Athlee og iværksætter, Thomas Terney

Med ChatGPT - og alle de andre værktøjer - er AI lige pludselig gået fra at være usynlig og abstrakt til noget konkret, som bruges af mange mennesker direkte i deres arbejde.

Men hvad er AI egentlig for en størrelse? Og kan vi allerede nu begynde at se, hvordan AI ændrer organisationerne og selve den måde vi interagerer som mennesker? AI er på kort tid blevet en forandringsagent, som vi allerede nu må forholde os til både som individer og organisationer. Dette vil alt sammen blive berørt i denne keynote.Kl. 11.45 - 12.30, Lille Scene:

Mere tid, bedre arbejde

Indlægsholder: Pernille Garde Abildgaard, stifter af Take Back Time og Danmarks førende ekspert i 4-dages arbejdsuge

Hvordan en 4-dages arbejdsuge er muligt uden at gå på kompromis med produktivitet og arbejdsglæde. I denne inspirerende keynote bliver du klogere på, hvordan vi trygt kan påbegynde en gradvis nedsættelse af den ugentlige arbejdstid samtidig med at vi sikrer høj produktivitet, arbejdsglæde og sikring af vores velfærdssamfund. I løbet af de seneste år er mere end 200 danske organisationer konverteret til en 4-dages arbejdsuge med stor succes for både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

Derudover kan vi sikre livslang karriere, samt de pauser, som er nødvendige for, at vi kan levere høj kvalitet alle arbejdsdage. Pernille Garde Abildgaard vil redegøre for de forskellige 4-dages modeller, der findes, samt både fordele og ulemper. Samt præsentere en række konkrete cases på, hvordan modellerne fungerer i forskellige faglige funktioner. Kom og hør hvordan du også kan få en 4-dages arbejdsuge uden at gå på kompromis med faglighed og opgaveløsning.

 Kl. 13.00 - 13.45, Store Scene:

Fremtidens menneskelige arbejdsliv – Tiltrækning og tilknytning til medarbejdere

Indlægsholder: Erhvervspsykolog, Maike Glue

Vores værdier er under forandring. Arbejde betyder mindre for os. Fritid betyder mere. Aldrig har fleksibilitet og balance betydet så meget for os, som det gør nu. Vi vil have plads til andet og mere end arbejde. Vi insisterer på at arbejde på andre måder. Og vi vil have mulighed for at være hele mennesker med hele liv – arbejdet skal passe ind i livet ikke omvendt.

Vi står på tærsklen til et nyt menneskeligt paradigme, hvor vi er i gang med at gentænke arbejdslivet, så arbejdslivet og organisationer passer til hele mennesker med hele liv. Vi går fra fokus på en økonomisk bundlinje til fokus på den tredobbelte bundlinje: vi skal passe på KLODEN og HINANDEN, mens vi skaber VÆRDI for organisationen, men hvad skal der til for at TILTRÆKKE og TILKNYTTE medarbejdere i fremtidens arbejdsliv? Det stiller Maike Glue i denne keynote skarpt på med data, teori og praksis-eksempler. 

 Kl. 13.00 - 13.45, Lille Scene:

Hvordan får man bæredygtighed ud at leve i en stor og mangfoldig virksomhed som Københavns Lufthavne?

Indlægsholder: Chief Sustainability Officer hos Københavns Lufthavne A/S, Maria Skotte.

Luftfart står for 2% af den globale CO2-udledning, hvorfor en omstilling af branchen er nødvendig. Denne omstilling kræver, at alle medarbejdere forstår nødvendigheden af den grønne omstilling og selv tager en aktiv del. Det indebærer derfor uddannelse, involvering og forandringsledelse for medarbejderne for at nå de satte bæredygtighedsmål.

Københavns lufthavne arbejde ambitiøst med ESG dagsorden. Lufthavnen har længe arbejdet med at minimere aftrykket på miljøet (E). Målet er at være en Net Zero og cirkulær lufthavn i 2050. Det betyder bl.a. at både lufthavnens eget CO2-aftryk, men også aftrykket fra aktiviteter relateret til lufthavnens drift, herunder flyene skal være nul, samt at lufthavnen skal være et sted uden affald og med cirkulære ressourcestrømme. Dette kræver en massiv omstilling af branchen, som både indebærer innovation, partnerskaber og forandringsledelse på tværs af organisationen.

For at få bæredygtighed ud at leve i organisationen kræver det først og fremmest, at strategien er forankret i toppen, så alle beslutninger også vurderes ud fra et bæredygtigt og holistisk perspektiv, derudover er der fokus på kommunikation, inddragelse og træning af medarbejdere. Lufthavnen arbejder også målrettet med S’et (Social) og G’et (Governance), bl.a. via en ny ledelsesmodel og CPHs program for Mangfoldighed, Inklusion og Talent (MIT CPH), der begge er inspireret af regenerative principper, og har til formål at gøre lufthavnen til en attraktiv arbejdsplads for både eksisterende og nye medarbejdere.

 

Kl. 14.00 - 14.45, Lille Scene:

Jura nyheder til HR-professionelle

Indlægsholder: Rie Nielsen, cand.merc.jur og Legal Advisor i DANSK HR

Ønsker du et indblik i nyheder indenfor HR-jura? Så se med her. Legal Advisor i DANSK HR og cand.merc.jur, Rie Nielsen holder et oplæg om selvsamme emne på Træfpunkt HR 2024.


Mængden af love og regler for ansættelsesforholdet er stigende. Det gør sandsynligheden for, at du som leder pådrager virksomheden et økonomisk ansvar større – i hvert fald hvis du ikke har styr på de personalejuridiske regler. Oplægget fokuserer på nyheder, aktuel retspraksis og seneste lovændringer inden for HR-området. I denne keynote kommer vi omkring emner om blandt andet seneste relevante lovændringer inden for HR- området, relevant og ny retspraksis og AI i et ansættelsesretsligt perspektiv.

Oplægget henvender sig både til dig, der arbejder med ansættelsesret, men også dig der har en interesse i emnet. Du vil gå hjem med viden om seneste nyt indenfor vigtige områder indenfor ansættelsesretten. Derudover vil der være mulighed for at stille de spørgsmål, som du mangler svar på.

 

Kl. 14.45 - 15.30, Store Scene:

Sådan fastholder I jeres talenter i den periode, hvor I er i størst risiko for at miste dem

Indlægsholder: Stifter af barselsnetværket Inspired Beyond Babies (IBB), Anne Sophie Münster

Nogle virksomheder mister op til 50% af deres medarbejdere i forbindelse med barsel. Og det koster! Det er nemlig ikke den samme medarbejder, man får retur efter orlov.

En simpel, men oftest overset erkendelse, der kombineret med en manglende indsigt i behov og ønsker som småbørnsfamilier, gør at man risikerer at tabe dem på gulvet. Og det er ærgerligt, for det behøver ikke at være sådan.

I denne keynote får du gode råd og værktøjer til, hvordan de fastholder medarbejdere, når de stifter familie. Konkrete eksempler fra nogle af landets førende virksomheder om, hvad de gør og med hvilke resultater. Ideer og inspiration til, hvad I selv kan gøre for at understøtte jeres medarbejdere bedst muligt og styrke tilhørsforholdet og ikke mindst, hvordan familiestiftelse og barselsorlov kan gøres til et vækstparameter for jer i stedet for en økonomisk hæmsko.