Ledelse i udvikling 4 - 2018

Tema: Den relationelle lederrolle

Gode relationer skaber trivsel og engagement

En god relation mellem dig som leder og dine medarbejdere er altafgørende for trivsel, præstation og engagement – og i sidste ende virksomhedens bundlinje.

Tænk selv på hvor givende en god relation er og hvor meget energi og glæde den giver dig – og modsat hvor drænende en dårlig relation kan være og hvordan den nemt skaber grobund for unødvendige konklifter. Det samme gælder på arbejdspladsen. Gallup-tal viser, at 75 pct. af ansatte oplever, at det mest stressede ved arbejdet er deres ledere. Halvdelen forlader deres job direkte pga. af deres chef. Og 73 pct. siger, at deres helbred lider under det dårlige forhold til chefen. Og det koster på bundlinjen – alene i Storbritannien beløber det sig til 18 mia. pund om året. Det slog den engelske erhvervspsykolog og ph.d. Mary-Clare Race fast på verdens største konference om ledelse, læring og talentudvikling, ATD, i USA tidligere på året.

Et afgørende træk hos succesfulde ledere er netop deres evne til at skabe relationer. På World Economic Forums HOT-liste over top-10 skills i 2020 perspektiveret til 2015 er Emotional intelligence på en sjette plads. I 2015 var den slet ikke på listen.

En leder med gode evner til at skabe relationer og høj Emotional intelligence er god til at sætte sig ind i sine medarbejderes følelser og behov, forstå deres adfærd, motivation og præferencer. Har du en forståelse herfor, kan du skabe den bedste dialog med dine medarbejdere, som igen har direkte indflydelse på trivsel, engagement og præstation.

I en verden hvor mange af lederens traditionelle managament-opgaver bliver overtaget af digitalisering, robotter, kunstig intelligens, machine learning og automatisering samt hvor arbejdet bliver grænseløst på tværs af tid og sted, bliver du som leder nødt til at fokusere særligt på relationer.

Som du kan læse i en af dette magasins artikler, viser forskning, at folk er mere tilbøjelige til at dele ud af deres viden og erfaringer, når de er sammen med nogen, de har tillid til og kender, end folk, de ikke rigtig kender. Desuden viser undersøgelser fra Gallup, at hyppigheden af kontakt/feedback mellem leder og medarbejder direkte peger ind i oplevelsen af engagement.

Der er altså al mulig god grund til, at du som leder investerer i at skabe og bevare gode relationer med dine medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere samt sørger for at skabe grundlaget for en god relation blandt dine medarbejdere og deres samarbejdspartnere.

Rigtig god læselyst.


Tina Juul Rasmussen // Journalist

Folk forlader ikke deres jobs – de forlader deres chefer

Relationen mellem leder og medarbejder er afgørende for trivsel, præstation og engagement – og bundlinje. Dårlige ledere skræmmer folk væk, men ansvaret ligger sjældent hos lederen alene, for mange organisationer døjer med en såkaldt ’giftig ledelsestrekant’. Og tager ikke de svære, men afgørende samtaler.

Kiki Jano Nielsen

Du skal kunne tage dig selv med på arbejde

Vi mennesker indgår helt naturligt i relationer på kryds og tværs – på vores arbejde, i privatlivet og alt derimellem. Men hvordan arbejder man strategisk med det, der allerede driver os mennesker til dagligt?

Birgitte Dam Jensen // forfatter til bogen ”Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid”

BEVAR DIG SELV - At lede mennesker i en hastigt forandrende verden

Forandringerne skyller ind over os i et tempo som aldrig før. Det er, som om verden ikke blot forandrer sig, men bliver omformet omkring os. For mange virksomheder betyder udviklingen et stærkt stigende tempo, både i kommunikation og beslutningsprocesser, forøget kompleksitet fra en stadig mere global verden og konstante store forandringer fra den eksponentielle udvikling i teknologi og digitalisering.

Lars Rasmussen // DJ

Du må turde blotte dig

Technicons direktør forklarer virksomhedens stærke vækst med netværk, relationer og et højere mål end en solid bundlinje – plus en åben og nysgerrig samarbejdsånd i virksomheden.

Lars Pedersen // Ledelseskonsulent, Pitstop Management og forfatter til bogen ’Er der en leder til stede?”

Distanceledelse: At sikre tætte relationer over afstande

Kender du situationen? Mandag morgen og humøret i afdelingen er i top oven på endnu en weekend med bagende sol. Du henter kaffe til alle fra den gode maskine på ledelsesgangen ovenpå! Folk har det godt med hinanden, herligt hold, du er leder for – det kan kun blive en god uge.

Lisa Richardson // Director, Valcon

De fire intentioner bag effektiv relationsledelse

Hvis målet er at sikre, at medarbejderne realiserer deres fulde potentiale og dermed bidrager maksimalt til virksomhedens mål, er det vigtigt, at relationerne kan skabe en kultur, der understøtter og opfordrer udvikling.

Anne-Mette Hjalager // Professor, Syddansk Universitet

Innovation indefra eller udefra – eller slet ikke?

Innovation har gennem lang tid været et buzzword, og en ny nærmest epidemisk term er ´disruption´. Alle organisationer med respekt for sig selv skal være innovative. Men det eksplicitte eller implicitte innovationskrav giver også anledning til nogle interessante ledelsesdilemmaer.

Er selvledende organisationer for alle mennesker?

Vi møder spørgsmålet fra ”det elitære udgangspunkt”: Er selvledende organisationer ikke mest for ”kloge mennesker”, der har gået meget på universitetet og læst mange bøger? Omvendt møder vi også spørgsmålet fra ”det egalitære udgangspunkt”: Er selvledelse ikke ret nemt for det store flertal på nær de få, der ikke passer ind nogen steder? Som denne klumme vil vise, er virkeligheden ikke så enkel.

John Cederskjold Kierans // Director, PwC

Omkring SKAT

Spørgsmål omkring SKAT, besvaret af John Cederskjold Kierans, Director, PwC.

Frank Pedersen // Afdelingsdirektør, Danica Pension

De 7 vigtigste spørgsmål til pensionsrådgiveren

De fleste opfatter pension som noget, der ene og alene handler om det beløb, de må indstille sig på at leve for, når arbejdslivet slutter. Derfor får de ikke altid sikret sig, at de forsikringer, som indgår i ordningen, dækker dem tilstrækkeligt.

Mødeledelse - Nøglen til gode møder er en god dagsorden

Det er på møderne, man har sin gruppe samlet og bedst kan påvirke, hvordan den fungerer. Møder er nok en af de mest u-sexede ledelsesdiscipliner. Det er svært at finde den leder, der skriver øverst på CV’et, at han mestrer mødeledelse.

René Chester Goduscheit // Professor (WSR), MSc, PhD, Centre for Integrative Innovation Management, Department of Marketing & Management, Syddansk Universitet

Ledelse af den digitale organisation – data som afløser af kernemedarbejderen?

Samfundet bliver bedre, rigere og mere effektivt, når der ”sættes strøm til”. Men er det virkelig så let – eller er der hindringer på vejen til realiseringen af potentialet i det digitaliserede samfund?