Ledelse i Udvikling 2 - 2023

Tema: Ledelse som et fælles ansvar

Ledere og medarbejdere –
fælles om ledelse

 

 

 

 

 

Ledelse er mange steder defineret som at skabe resultater gennem andre. Altså noget med at skabe retning, sætte mål og motivere andre til at yde en indsats, således, at de overordnede mål opnås. At ledelse er en vertikal, hierarkisk proces der foregår nedad.

Efter vores opfattelse er en virksomheds- eller afdelingsleders evne til at opsætte nærværende og meningsfyldte mål afgørende for medarbejdernes engagement og hele gruppens resultatskabelse. Fordi uden retning kan man komme til at agere som fluer i en flaske. Vi er også overbeviste om, at lederens evne til at få medarbejderne til at blomstre, trives og føle motivation er essentielt. De fleste har helt sikkert prøvet at have henholdsvis gode og mindre gode ledere og dermed mærket på egen krop, hvad det betyder for vores engagement og udvikling. Derfor bruges der også mange kræfter på at tale om god ledelse ud fra en forståelse af, at ledelse er en profession, som konstant skal prioriteres og trænes. 

Men samtidig er alle medarbejderne i en organisation individer med evner og kompetencer, som vi gerne vil have til at tænke selvstændigt og tage ansvar minimum inden for eget område. De skal selv varetage de daglige opgaver og komme med løsninger på opståede problemstillinger. Ofte ønsker vi også, at den enkelte medarbejder tager ansvar og initiativ udover eget område og bidrager til opgaver og løsninger på tværs af organisationen. Kan man på toppen af dette få medarbejdere, der også formår at lede opad og sikre, at man som leder får medspil og ikke mindst modspil, så kan det næsten ikke blive bedre, for det har vi ledere bestemt også brug for.

Heldigvis passer dette ønske rigtig godt med det, medarbejderne gerne vil – mange analyser viser nemlig at selvstændighed, råderum, ansvar med mere står højt på medarbejdernes ønske til deres job og virksomhed. Man kan endda hævde, at det er et krav!

Man kan desuden hævde, at ledelse med tiden er blevet og sikkert også fortsætter med at blive mindre hierarkisk, og at man skal reformulere definitionen af ledelse til at være en mere samskabende opgave, hvor flere skal bidrage og tage ansvar.

Dette er emnet for dette blad, som vi håber du vil læse med interesse.

Rigtig god læselyst

 

  


Sofie Brogaard Schmidt, Editorial Assistant, DANSK HR

Distribueret ledelse er medvirkende til at forhindre ledelsesflaskehalse i Silkeborg Kommune

Ledelses- og organisationskonsulent i HR Mette Schulz Laursen og beskæftigelseschef Anita Jensen har i fællesskab med resten af koncernledelsen i Silkeborg Kommune skabt en fælles forståelsesramme for distribueret ledelse, der handler om at dele ledelsesopgaver med udvalgte medarbejdere

Louise Dinesen, erhvervspsykolog, forfatter, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og stifter af Dinesen& You & Vibeke Lunding-Grebersen, erhvervspsykologer, forfattere og autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Ledertrivsel er kommet for at blive

Vi har igennem de sidste 100 år produceret et væld af bøger om, viden om og værktøjer i ledelse. Det har vi gjort for at skabe stærke organisationer og glade medarbejdere. Men hvad med lederes trivsel? Ledertrivsel er historisk overset i litteraturen og i forskningen, men er lige nu et spirende felt i både HR og ledelse.

Kathrine Kirkeby Thomsen

I krisetider er ledelse et fælles ansvar: ”Jeg sidder ikke inde med alle svarene”

Kristian Kornerup Jensen lægger ikke skjul på, at han godt kan lide at have overblikket. Det er en essentiel del af lederjobbet, siger han. For Kristian Kornerup Jensen er det ikke ensbetydende med, at han som direktør skal være involveret i selv den mindste beslutning. Faktisk forholder det sig nærmest stik modsat.

Mette Bau, Kommunikations- og pressechef

Leder, kom nu ind i refleksionsrummet

Hvis en organisation for alvor skal lykkes med fælles udvikling og retning for kerneopgaven, skal medarbejdere og ledere skabe fælles refleksionsrum.

Sanina Kürstein, CEO og forfatter

Kan man se ledelse som et fælles ansvar sammen med de selvledende medarbejdere?

Alt går stærkt på moderne arbejdspladser. Mange medarbejdere bruger meget tid og energi på bekymringer om andre, fremtiden og eget ståsted. Tid er ikke nødvendigvis til stede. Dette er en stor belastning både for den enkelte og organisationen.

Pernille Hippe Brun, CEO og Co-founder af Session og Momento Consulting

Ledelse som et fælles ansvar - Skal vi løse opgaven sammen?

Der har været meget tale om selvledelse og den lederløse organisation i de senere år. Men måske er tiden moden til, at vi i stedet for skarpt at skelne mellem ledere (der udstikker rammer og sætter retning) og medarbejdere (der løser opgaverne indenfor den givne ramme) begynder at tale om ledelse – netop som et fælles ansvar.

Sarah Ambs-Thomsen, erhvervspsykolog og forfatter

Et fælles ansvar for forebyggelse af grænseoverskridelser i organisationen

Erhvervspsykologisk forskning er entydig, og man skal være noget af en faktaresistent databenægter for at påstå andet: Et trygt og inkluderende arbejdsfællesskab er afgørende for både trivsel, innovation, kvalitet og effektivitet! Når vi som mennesker oplever, at vi hører til i et socialt fællesskab, præsterer vi gennemsnitligt 56 % bedre (BetterUp, 2021). Men hvem har ansvaret for at sikre det?

Emilie Maria Pilsgaard, Seniorrådgiver, FRIDAY

Relevans er nøglen til at lykkes i HR-rollen

Ifølge Kirsten Torp er vejen til succes for HR-organisationen ikke gennem den bedste kantineordning eller ved at gennemføre en sublim MUS-proces. Det handler meget mere om at forstå, hvordan HR bedst muligt bidrager til at skabe tilfredse kunder, en sund økonomi for virksomheden og engagerede og motiverede medarbejdere.

Hanne V. Moltke og Joachim Gram, New Stories og Mette Kjærgaard Svendsen

Hvor meget ser vi på ledernes arbejdsmiljø?

Vi gennemfører ledermålinger og ser ledelse som forudsætning for, at organisationer kan fungere. Men hvor meget ser vi på ledernes arbejdsmiljø?

Rikke Dreyer, Chefkonsulent Miljømærkning Danmark og Formand for Miljøministeriets Forum for Bæredygtige Indkøb

Når vejen til succes går gennem ændret adfærd …

Mange danskere forventer, at deres arbejdsplads tager et medansvar for miljø og klima. Det er der heldigvis mange virksomheder, der gør, og blandt forgangsvirksomhederne er 15 store virksomheder, der er medlem af Netværk for Miljømærket indkøb. De bruger deres indkøbsmuskler til at gøre en forskel for miljø og klima. En indsats, der kræver opbakning fra alle ansatte og dermed fra både ledelse og HR.