Personalechefen 6 - 2008

Tema: Kommunikation

Vi taler kommunikation!

Vi kan sikkert alle huske en situation, hvor topchefen er kommet med en for hurtig udtalelse i pressen, eller en kollega får sagt noget, der opfattes sårende eller ikke gennemtænkt.

Vi kender eksemplerne, og vi ved, at den, der har ordet i sin magt, har og altid har haft en fordel i alle livets sammenhænge. Trods det faktum at det altid har været sådan, er dette hverdagsbegreb alligevel pludselig kommet på alles læber, og er blevet noget som enhver virksomhed og leder tager dybt seriøst – vi taler om kommunikation!

Men hvad er der så særligt ved kommunikation - vi gør det jo hele tiden. Vi taler med kolleger, chefen, medarbejderne, eksterne samarbejdsrelationer, personer i vores netværk og så videre. Er det ikke et af de områder, hvor man tænker, hvor svært kan det være?

Vi ved, at kommunikation kan være vanskeligt, og det kan forbedre en situation, når det lykkedes, men det modsatte kan også nemt blive tilfældet. For kommunikation har mange fælder – hvad er det, vi siger, og opfattes det, som det er ment. Det handler dog ikke kun om budskabet. Det handler også om tonefald og betoninger, og endelig handler kommunikation om timing. Mange har oplevet, at ting skulle være sagt på et andet tidspunkt eller i en anden sammenhæng.

I dette nummer sætter Personalechefen fokus på emnet, og vi vil give bud på, hvordan man kan arbejde med kommunikation, men vi vil også komme med input til forskellige kommunikationsformer – for eksempel intern og ekstern kommunikation – og ikke mindst hvordan man kan søge, at der sikres sammenhæng mellem de forskellige områder.

Tie kan og skal vi selvfølgelig ikke, og vi skal acceptere fejl, men der er ingen tvivl om, at vi i højere grad strategisk, praktisk og så videre kommer til at sætte fokus på disciplinen kommunikation i fremtiden, og i en verden med primært ”bløde” produkter på hylden og en globaliseret verden baseret på relationer, bliver det endnu mere vigtigt, hvem der behersker disciplinen og kan sende de samme og de troværdige budskaber.


Til slut vil vi gerne her hos PID benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for 2008 – vi håber, at I har haft glæde af blad og medlemskab i år, og vi glæder os i hvert fald til at præsentere jer for nye spændende emner, værktøjer og så videre – vel mødt i 2009.

Rigtig kommunikation skaber forståelse.


Annette Højmann Kristensen, chefkonsulent Ankerhus

Medspil og modspil i samtaler

Samtale fremmer forståelsen: Find det værdifulde i ansigt til ansigt-kommunikation.

journalist Jens Chemnitz Povelsen

KOMMUNIKATION PÅ KONGEBAKKEN

Kommunikation betyder rigtig meget hos Oticon. Udadtil på produktsiden en internationalt højtprofileret virksomhed, der hjælper hørehæmmede til bedre at kunne kommunikere med deres omverden. Og indadtil på det organisatoriske plan en virksomhed, hvor videndeling gennem dialog er helt afgørende for den stærke innovationskultur, som kendetegner Oticon.

Anne Katrine Lund, kommunikationsforsker og -rådgiver

Grib stafetten: Gør lederne bedre til kommunikation

Lederne er omdrejningspunktet i enhver organisation. Vi ved det fra talrige undersøgelser. Og vi ved også, at det er deres kommunikation med medarbejderne, der skal gøre den afgørende forskel. Alligevel har alt for få grebet stafetten. Ny bog tydeliggør udfordringerne og viser en vej, der virker.

Katrine Krebs

Positiv medieomtale giver glade medarbejdere

Alle vil gerne være en del af en succes. Positiv medieomtale får medarbejderne til at føle stolthed over deres arbejdsplads, og det tiltrækker nye ansøgere, der også vil være med, hvor det sker. Redskaberne kan være relativt enkle: Find virksomhedens gode historier og fortæl dem – også til medierne.

Maria Smærup, direktør og konsulent, Cherazz

DET DREJER SIG OM KOMMUNIKATION OG TID

Succesfulde virksomheder forstår at udnytte tiden bedst muligt og samtidig have den optimale og meget gennemskuelige kommunikation, der sikrer, at alle får tilkendegivet deres synspunkter, at perceptionerne opfattes korrekte og at der er sikret de mest optimale relationer internt.

Stig Seberg, coach og procesleder, Evolvia

Husk dig selv i din kommunikation

Mennesket er den største ressource i mange virksomheder, og virksomheder satser i dag store summer på at fastholde og tiltrække de mest kompetente medarbejdere. Denne artikel handler om, at du satser på dig selv. Artiklen handler om dig og dine kommunikative evner. Om at du tager vare på dig selv i alle de relationer, du indgår i. Når du tager vare på dig selv, bliver du en større ressource for dig selv og dine omgivelser, og du fremstår som virksomhedens bedste ressource – som det hele menneske du er.

Henrik Engelund, adm. direktør, core:workers

Læg en effektiv employer branding-strategi

Recession og finanskrisen har ikke gjort det mindre væsentligt at arbejde med employer branding. Demografien i den vestlige verden med små ungdomsårgange, store seniorafgange og mangel på særlige faggrupper fordrer stadig en klar strategi for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Men hvad er det lige, en employer branding-strategi skal indeholde, og hvorfor?

Richard and Mary Gesteland, Global Management LLC

In India, when does yes really mean yes?

“When does yes mean yes?” That’s the most common question at our Global Management training programs on India. Workshop participants from a world-brand multinational in Jutland put it this way: “Our biggest problem with Indian colleagues is interpreting the real meaning of the word yes.”

STEEN HILDEBRANDT, Professor, Ph.D. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

I Ministeriet


Ulrik Larsen, direktør – consultancy, Enalyzer A/S

Stigende fokus på fastholdelse og afvikling

Denne artikel er baseret på resultaterne fra ”Temarapporten 2008”. Rapporten konkluderer på en årlig undersøgelse, foretaget i sommeren 2008, af holdninger og forventninger til ”Employer branding og kampen om medarbejderne” blandt danske HR-chefer og -medarbejdere. Undersøgelsen er gennemført af Enalyzer A/S i samarbejde med Personalechefer i Danmark (PiD) og HumanConsult.

Vibeke Didriksen, stud. Ph.D., Vrije Universitet Amsterdam

Det postmoderne arbejdsliv

Balancen mellem træthed og udfordringer Du elsker dit job, arbejder meget og fortæller de gode historier til dit store netværk – samtidig med at du konstant føler dig mere og mere træt. Udvikling og dynamik er tillægsord, som beskriver netop dig, dine ønsker og det, du rent faktisk gør i dit arbejdsliv – samtidig med at du i din sparsomme fritid oplever en besynderlig lyst til at udføre rutineprægede, helt håndgribelige opgaver. Du går til yoga, pilates, meditation og lytter til lydbøger med Anthony Robbins og læser om positiv psykologi og fortæller dig selv, at du har et uudnyttet potentiale, som bare venter på at komme ud – samtidig med at du drømmer om en chef og nogle kollegaer, som anerkender dig bare for den, du er, lige nu. Og om sammenhold så vi kan hjælpes ad med at lykkes. Kan du genkende noget af det ovenstående? Så er du ikke alene.

Annemette Waagensen og Elisabeth Theisen

Mennesker er langt mere end deres alder

Tænk i livsfaser og individuelle behov og glem alt om alder! Det er den grundlæggende tanke bag en nytænkning, der kan forbedre arbejdslivet til gavn for både virksomheder og medarbejdere.

psykolog Magne Vik

Vi kan ikke fortsætte med at mødes på denne måde …

De fleste af os bruger meget af arbejdstiden til møder. Det kan være både positivt og nødvendigt, men forudsætningen er, at møderne fungerer hensigtsmæssigt.

Ulrik Ramsing, Center for ledelse

Præstationsbaseret Læring -når udfordringerne driver værket

I sidste nummer af Personalechefen introducerede PID det første af en række samlekort, som på en enkel måde skulle give overskuelig adgang til viden, der modsvarer udfordringerne. I det-te nummer præsenterer vi endnu et fokuskort, som er et godt eksempel på præstationsbaseret læring, men vi går skridtet videre og giver en generelt indblik i, hvad begrebet dækker over.

Measuring HR

With job cuts and redundancies becoming increasingly common, its more important than ever for HR to prove its worth and value to an organisation.